Nytt branschavtal sätter fokus på djuromsorg

Kreatursbranschen har tillsammans med Den Danske Dyrlægeforening tagit fram ett branschavtal om långvarig smärtlindring som standard vid avhorning av kalvar, vilket innebär ett ökat fokus på djuromsorg.

L&F och Den Danske Dyrlægeforening vill förbättra djuromsorgen vid avhorning av kalvar. Därför har parterna ingått ett branschavtal där man gemensamt kommer att arbeta för att långvarig smärtlindring blir standard vid avhorning av kalvar, som ett komplement till lokalbedövning.
Denna smärtlindring ger en positiv effekt på djuromsorgen och därför vill båda organisationerna att det blir standard i framtiden.

Idag bedövas alla kalvar i Danmark vid avhorning och det används redan bedövningsmedel i många besättningar. Uppskattningsvis får hälften av alla kalvar, förutom bedövning, även smärtlindring vid avhorning. Målet är att alla kalvar ska få långvarig smärtlindring som komplement till lokalbedövningen. Lokalbedövning är ett lagstadgat krav precis som i Sverige. Efterföljande smärtlindring är ännu inget krav i Sverige, men används på flera platser. Tack vare branschavtalet är smärtlindring nu ett krav i Danmark.

Läs mer: Djuromsorg och andra initiativ från danska nötköttsproducenter 

Avtalet innebär följande:
I samband med rådgivningsbesök kommer veterinären att rekommendera användning av långvarig smärtlindring som standardbehandling vid avhorning. Det rekommenderas att det noteras i besöksrapporten i samband med utvärderingarna av djuromsorgen som sker varje halvår.

Både Landbrug & Fødevarer och Den Danske Dyrlægeforening kommer löpande att kommunicera de nya rekommendationerna om användande av långvarig smärtlindring i samband med t.ex. kongresser, föredrag, artiklar.

Inom ett år kommer en utvärdering av avtalet att ske så att branschen även i fortsättningen kan fokusera på att uppnå bästa möjliga djuromsorg.

Läs avtalet (pdf)