Få den senaste statistiken om dansk grisnäring

Här kan du få siffror på produktivitet, export och mycket annat. Vår statistik ger dig en inblick i utvecklingen av dansk grisuppfödning, slakterier, export m.m. Nu är de senaste siffrorna här. Statistiken visar siffrorna från 2011 till 2018.

 
   Se statistiken här   
 

 

Vår statistik ger dig en inblick i utvecklingen av dansk grisuppfödning, slakterier, export m.m. Nu är de senaste siffrorna här. Statistiken visar siffrorna från 2011 till 2018.


I statistiken kan du få en överblick över:

  • antalet grisuppfödare i Danmark
  • antalet uppfödda och slaktade grisar
  • priset på dansk gris
  • den danska grisuppfödningens produktivitet
  • exporten till Tyskland/Storbritannien i ton

Du kan bland annat se att uppfödningen och exporten av grisar och bland annat griskött samt produktiviteten har ökat under perioden, trots ett sjunkande antal grisbesättningar. Dessutom kan man också se genomsnittspriset för en dansk gris och hur detta har förändrats mellan 2011 och 2018.

Det finns också en fullständig översikt över all statistik som tabeller och den kan du se här.