Klimatneutrala livsmedel 2050

Den danska livsmedelssektorns vision är att vara klimatneutral 2050 samtidigt som produktionen upprätthålls eller till och med ökar. I linje med FN:s mål för hållbar utveckling kommer Danmark att ha en viktig roll när det gäller att sänka livsmedelsproduktionens koldioxidavtryck.

Den danska livsmedelsindustrin har en tydlig vision om nollutsläpp år 2050, vilket innebär att man tar bort lika mycket koldioxid från atmosfären som man släpper ut. Det är i linje med FN:s mål om hållbar utveckling. I nära samarbete med politiker, forskare och andra intressenter i Danmark, kommer Danmark bidra till att visa vägen för en ekonomisk och hållbar väg mot en klimatneutral livsmedelsproduktion.

Den ambitiösa visionen tillkännagavs nyligen av Landbrug og Fødevarer, som representerar danska lantbrukare och livsmedelsföretag över hela landet.

- Ett ökat invånarantal, ökad efterfrågan på livsmedel och klimatförändringar utgör en oerhörd utmaning. Om vi ska ha kapacitet att mata världens växande befolkning samtidigt som vi hanterar klimatutmaningarna, finns det behov av innovativa lösningar och ny teknik, säger Anne Lawaetz Arhnung, VD för Landbrug og Fødevarer.

Läs även: Hållbarhet som drivkraft för tillväxt 

År 2050 kommer jordens befolkning att ha nått nästan 10 miljarder människor och efterfrågan på animaliskt protein och grönsaker kommer att ha ökat exponentiellt.

- Den danska jordbruks- och livsmedelsproduktionen kommer att vara klimatneutral år 2050 - från produktion till konsumtion,
säger Anne Lawaetz Arhnung.  

 

Partnerskap över hela linjen
Anne Arhnung anser att den klimatneutrala visionen bör uppnås i samarbete med andra intressenter i Danmark och kommer att kräva betydande investeringar i forskning och utveckling.

- Att uppnå vår vision blir inte lätt, men eftersom våra livsmedelsproducenter redan är bland de mest klimateffektiva i världen, så har vi redan kommit en bra bit på vägen. Vi vet att det finns potential att till exempel sluta använda den kolrika torvmarken, vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Vi vet dessutom att ny teknik också kan sänka utsläppen från gårdar med grisar och kor. Ändå fortsätter sökandet efter lösningar för att hantera framtida utmaningar och vi måste stärka vårt samarbete med universitet, jordbrukssektorn, företag och regering.


_______________________________


Var vänlig kontakta Nanna Østergaard, presschef på Landbrug og Fødevarer, för ytterligare information: nalo@lf.dk / 28 18 86 19