Grafik: Landbrug & Fødevarer

Grafik: Landbrug & Fødevarer

Antibiotika: Se insatserna för att minska användningen

Under många år har Danmark gjort stora insatser för att minska användningen av antibiotika i tamdjursuppfödningen. Faktum är att Danmark är ett av de länder som har lägst antibiotikaanvändning i grisuppfödningen. Den senaste statistiken visar att användningen av antibiotika minskade med 4 procent i grisstallen i år 2018 jämfört med året innan.

Antibiotika används för att behandla sjuka grisar och bidrar därför till en hög djuromsorgsnivå i stallen. Inställningen är att inget djur ska lida och om en gris blir sjuk ska den få antibiotika.

I Danmark får djuret endast behandlas när det är sjukt och antibiotika får endast användas enligt en veterinärs rekommendation. Det får endast vara för de sjukdomar och djurgrupper som beskrivs av veterinären.

I Danmark övervakas antibiotikaanvändningen noga i registret VETSTAT. Statistik därifrån visar att användningen av antibiotika till grisar har sjunkit de senaste 20 åren – även om uppfödningen av grisar har stigit. Danmark har till och med fasat ut ett antal kritiska antibiotikatyper. Det rör sig om antibiotikatyper som även används inom humanmedicinen, och branschen i Danmark har frivilligt beslutat att inte använda dessa typer av antibiotika i tamdjursuppfödningen.

Läs också: EU framhäver dansk antibiotikainsats

25 års målmedvetna insatser
25 års målmedvetna insatser från framför allt grisuppfödare har gett resultat. Den senaste statistiken visar att användningen av antibiotika minskade med 4 procent i grisstallen i år 2018 jämfört med året innan. Anledning till att man lyckats är en kombination av lagstiftning, noggranna kontroller och en bred uppslutning bland grisuppfödarna. Tidslinjen nedan ger dig en översikt över alla initiativ som har genomförts på antibiotikaområdet i den danska grisbranschen sedan 1970.

Tidslinjen nedan ger dig en översikt över alla initiativ som har genomförts på antibiotikaområdet i den danska grisbranschen sedan 1970.

Läs mer om:

SPF-systemet 

Vetstat-databasen 

Systemet med Gult Kort 

Foto: Landbrug & Fødevarer

Grafik: Landbrug & Fødevarer

Hent tidslinjen som PDF her

Jan Dahl

Chefskonsult

+45 33 394 406


Funktionsord: Livsmedelssäkerhet, bl.a. antibiotikaanvändning, MRSA och resistens