Foto: SEGES

Foto: Andrew Buchanan

Tång ska få kor att rapa mindre metan

Bruna, gröna och röda alger kan bli framtidens middagsmat för danska kor. Ett nytt projekt ska utveckla fodertillskott med tång som kan minska kornas utsläpp av växthusgaser.

Ett nytt danskt forskningsprojekt ska under fyra år undersöka om danska lantbrukare kan använda ett särskilt fodertillskott gjort av tång, som kan hämma utvecklingen av metan i kornas vom. Projektet går under namnet ”Climate Feed”. SEGES, Landbrug & Fødevarer deltar i projektet.

Målet är att minska metanutsläppen från kor med upp till 30 procent. Det stämmer bra överens med Landbrug & Fødevarers vision om att skapa en klimatneutral livsmedelsproduktion till år 2050.

Läs mer om visionen här

- Det här är ett av flera sätt för att skapa en ännu mer klimateffektiv ko. Om projektet lyckas kommer det att vara fantastiskt och innovativt. Jag är säker på att lantbrukare både i Danmark och utomlands kommer att stå i kö för just en sådan lösning, om den samtidigt även är ekonomiskt hållbar, säger Anne Arhnung, VD för Landbrug & Fødevarer.

Redan idag minskar danska lantbrukare metanutsläppen från kor genom fodret, men ingen av dagens lösningar kan minska metanen, så mycket som tång kan göra. Därför kommer ett sådant fodertillskott att vara ett jättestort steg framåt, om det har den förväntade effekten. Tekniskt sett är det innehållet av starka antioxidanter och tanniner i tång som kan stoppa utvecklingen av metan.

Läs också om detta projekt: Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan

Lantbrukare vill testa
Det är Teknologisk Institut i Danmark som är projektledare för projektet och det stöds av Innovationsfonden.
Med i projektet finns också forskare från Århus universitet, Grovvareselskabet DLG och DLG:s dotterbolag Vilofoss, som producerar foderråvaror, och även mejeriföretaget Naturmælk är involverat.

Fakta om lantbrukets klimatpåverkan:
Lantbrukets officiella utsläpp av koldioxid och växthusgaser uppgår till cirka 20 procent av Danmarks totala koldioxidutsläpp.

Ca 30 procent av lantbrukets officiella utsläpp är metan från vommen hos idisslande kor.

Enligt internationella studier (Lesschen et al. 2011)* är dansk mjölkproduktion bland de mest klimateffektiva i Europa.

*Lesschen-rapporten har några år på nacken, men det är den senaste statistiken där det går att jämföra olika länder. Sedan dess har köttbranschen och Danmark tagit ytterligare steg framåt. Därför är en viktig fråga att ta fram nya gemensamma tal.