Fortsatt stor efterfrågan på danskt kött

Under perioden januari – oktober 2018 steg den danska exporten av griskött inom EU med omkring 7 % till 778 169 ton. Det var framför allt Storbritanniens efterfrågan på bacon och korv som svarade för merparten av ökningen. Exporten till Sverige ökade i början av året, men när sommartorkan tog vid minskade efterfrågan av danskt griskött.

Exklusive biprodukter och levande smågrisar exporterade Danmark omkring 1 060 000 ton griskött över hela världen under de första tio månaderna 2018. det är en ökning med omkring 5 procent.

EU svarar för 73 % av exporten. Det är framför allt Tyskland, Storbritannien, Polen, Italien och Sverige som är de stora europeiska importländerna av danskt griskött. Utanför Europa är Japan, Kina och USA stora importländer. På den globala tio-i-topplistan återfinns Sverige på plats nio.

Exporten till Sverige ökade i början av året, men när sommartorkan tog vid minskade efterfrågan av griskött. Under perioden januari – oktober minskade exporten till Sverige med drygt 3 % till omkring 21 800 ton. Bacon och olika köttdetaljer minskade något under perioden, medan dansk korv och danska tillberedda varor ökade.

Färska köttdetaljer av gris är Danmarks stora exportsuccé. Under årets första tio månader exporterade Danmark 872 500 ton över hela världen, vilket är en ökning med 4 %. De tre största exportländerna i Europa är Tyskland, Polen, Storbritannien och Italien. Utanför Europa återfinns Japan, Kina, Australien och USA.

Dansk bacon är fortfarande en storsäljare och under de första tio månaderna 2018 exporterade Danmark 43 800 ton. Britterna äter i särklass mest danskt bacon i hela världen. Under perioden exporterades 39 900 ton bacon till Storbritannien, vilket innebär att nio av tio baconskivor äts av britter. Sverige kommer på andra plats i baconligan och importerade 880 ton.

Källa: Landbrug & Fødevarer efter analys av Danmarks statistik / Eurostat / Gira

Se vår statistik och andra publikationer här