Nytt partnerskap skapar hållbart protein

Ett nytt brett partnerskap i Danmark samarbetar för att målrikta och intensifiera utveckling och forskning inom produktion av proteiner till foder, livsmedel och läkemedel. Produktionen av hållbart protein är en fördel för både miljö, klimat och samhälle och ingår i livsmedelsgruppens arbete för att förbättra livsmedlets hållbarhet.

Ett nytt partnerskap skapar hållbart protein till foder, livmedel och läkemedel. Partnerskapet ”Dansk Protein Innovation” är ett brett partnerskap mellan företag och forskningsinstitutioner och bakom partnerskapet står bl.a. några av de största livsmedels- och ingrediensföretagen i Danmark, foderindustrin och kunskapsinstitutioner.

"Vi börjar där potentialen är mycket stor och där forskningen redan har kommit långt, nämligen vid framställning av växtproteiner till foder - till att börja med protein som utvinns ur gräs", säger Lars Hvidtfeldt, ordförande för partnerskapet och representant för Landbrug & Fødevarer.

Läs även: Hållbarhet som drivkraft för tillväxt

Det koncentrerade bioraffinerade gräsproteinet kan användas som foder till grisar och fåglar som inte kan smälta gräs direkt från marken. Den mindre proteinhaltiga restprodukten kan användas som foder till nötkreatur. Grässaften kan ingå i biogasproduktionen och därmed sluts cirkeln med återvinning av näringsämnen.

"Med gräsprotein följer vi det cirkulära tänkandet och skapar inte bara en utan flera produkter. Samtidigt förväntar vi oss att kunna lösa en del utmaningar i lantbruket. För det första kommer vi kunna minska importen av sojaprotein eftersom vi får lokalproducerade proteiner. För det andra gör de större gräsområdena i lantbruket att vi binder mer kol i jorden – och därmed CO2, och minskar utsläppen av kväve i vattnet. Det ger stora möjligheter i förhållande till miljö och klimat”, säger Lars Hvidtfeldt.

Även stora företag som Danish Crown ser stora möjligheter i produktionen av hållbara proteiner. Här kan man se genombrott i forskningen, så gräsprotein som används som grisfoder kan skapa stora förändringar när det gäller att göra den globala livsmedelsproduktionen mer hållbar.

Läs även: Hur äter vi på ett hållbart sätt?