Foto: Seges

Foto: Seges

20 specialregler säkerställer ännu bättre djuromsorg

Självklart lever Danmark upp till EU:s krav på djuromsorg, men när det gäller en lång rad parametrar går Danmark ännu längre.

Sveriges är i många fall en förebild när det gäller djuromsorg, men om vi jämför de länder som har störst grisuppfödning ligger Danmark bäst till. För en lång rad parametrar har Danmark valt att ställa ännu högre krav på grisuppfödningen än vad EU-reglerna föreskriver Resultatet är att grisarna får bättre villkor än grisarna i de flesta grannländerna i EU.

Och varje gång det byggs ett grisstall i Danmark, tas ett stort steg framåt för djuromsorgen.

Danmark har infört 20 specialregler som är striktare än EU-lagstiftningen och som går längre än de krav som EU satt upp för grisuppfödningen.

1. Branschen har på eget initiativ, satt upp mål om lösa suggor i grisningsstallen (10 % 2020). Faktum är att det nu finns fler lösa suggor inomhus än utomhus.

2. Alla nya löpstall inreds för lösdrift och det gäller alla stall från 2035. Det innebär att de suggor som insemineras inte längre ska stå i en box, utan kan gå fritt bland de andra suggorna. Det är enbart i Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien som man har kommit så långt.

3. Det finns duschar i alla stall för grisar över 20 kg för att säkerställa att grisarna har ett bra stallklimat.

4. Krav på BÅDE sysselsättnings- och bökmaterial i alla stall. I många andra länder räcker det med sysselsättningsmaterial.

Läs också: Målriktat fokus på djuromsorg i grisstallen 

5. Sysselsättnings- och bökmaterial ska vara av naturligt ursprung, som t.ex. halm, trä eller annat naturligt material.

6. Det är olagligt att hänga upp järnkedjor som grisarna kan gå och bita i som sysselsättning, vilket är tillåtet i många andra EU-länder.

7. Från slutet av 2018 är det krav på lokalbedövning i samband med kastration av spädgrisar. Det tidigare kravet på smärtlindring gäller också i framtiden. Med undantag av svensk grisuppfödning  kan man kastrera helt utan bedövning och smärtlindring i övriga EU-länder.

8. Krav på separat område (spädgrisområden) för spädgrisarna i grisningsstallet. Det har de för att kunna komma bort från suggan och vila sig utan att riskera att suggan råkar lägga sig på dem. Det gör det också lugnare för suggan.

9. Oberoende tredjepartskontroll av djuromsorgen och livsmedelssäkerheten i alla danska grisbesättningar. Förutom att myndigheterna avlägger kontrollbesök i stallen, utför även DANISH-systemet kontroller för att säkerställa att de danska specialreglerna för djuromsorg och livsmedelssäkerhet följs.

Läs mer om Kvalitetsprogrammet DANISH.  

10. Krav på hälsorådgivning, bland annat målriktad insats för djuromsorgen. I alla större besättningar (över 300 suggor) ska det finnas ett hälsorådgivningsavtal med en veterinär. Det är till både för att skapa en bättre djuromsorg och för att skapa transparens för konsumenterna.

11. Veterinärerna och lantbrukarna ska tillsammans fastställa upp till tre insatsområden för djuromsorgen i den enskilda besättningen, där det ska utarbetas konkreta mål och handlingsplaner.

12. Krav på halm i stallet hos dräktiga suggor.

13. Krav på fast eller dränerat golv hos smågrisar (50 procent av ytan) och slaktgrisar (30 procent av ytan). Dessa krav har vi för att säkerställa att grisarna har ett bekvämt område att vila på.

14. Fasta krav på antal sjukstior för dräktiga suggor.

15. Krav på mjukt underlag och värmekälla samt möjlighet till kylning i alla sjukstior. På EU-plan finns det inga specifika krav på inredning i en sjukstia.

16. Gult kort till lantbrukare vars läkemedelsanvändning överstiger fastställda gränsvärden.

Läs också: Antibiotika: Dansk grisuppfödning internationell förebild 

17. 2010 införde grisbranschen ett frivilligt stopp för användandet av cephalosporiner, vilket är en kritiskt viktig antibiotika för behandling av sjukdomar hos människor. Cephalosporiner används fortfarande i grisuppfödningen i resten av EU.
Dessutom har Danmark infört ett stopp för användandet av colistin och fluorochinoloner i tamdjursuppfödningen.

18. Krav på max. 8 timmars transport av suggor.

19. Skärpta krav på inredningen i bilar som transporterar grisar (mekanisk ventilation, tillgång till dricksvatten, kylning, GPS-utrustning). I EU gäller kraven för långa transporter. I Danmark har vi valt att alla transporter oavsett längd ska uppfylla kraven.

20. Veterinärer får inte tjäna pengar på att skriva ut recept i Danmark, vilket inte heller är tillåtet i Sverige. I många andra EU-länder får de gärna både skriva ut och sälja läkemedel.

Se hur EU-länderna arbetar med djuromsorg, livsmedelssäkerhet, klimat och kvalitetssäkring – se referensanalys här  

Har du frågor om de danska specialreglerna? För mer information, kontakta Kirsten Vernon Kristiansen, Export- och marknadsansvarig, Landbrug & Fødevarer.

Kirsten Vernon Kristiansen

Export- och marknadsansvarig

+45 33 394 381