Ökad djuromsorg och en mer hållbar uppfödning

Varje år lägger det danska lantbruket miljoner på forskning och utveckling inom bland annat djuromsorg. Ny teknik som kan underlätta för lantbrukarna spelar en viktig roll.

Även om tekniken inte kan ersätta erfaren personal, kan den hjälpa till att fatta rätt beslut och vidta åtgärder när så behövs. Och djuromsorgen ökar när man kan undvika t.ex. svansbitning.

- På SEGES har vi tillsammans med forskare bland annat upptäckt att det sker en förändring av svansföringen hos grisar i stior när ett utbrott av svansbitning är på gång. Tack vare denna kunskap är det möjligt att på sikt använda sig av avancerade kameror för att upptäcka förändringen och meddela personalen när det är på gång, säger Jakob Lave, som är utvecklingschef på SEGES.

Läs också: Nytt partnerskap skapar hållbart protein 

Hållbarhet i mobilen

Ett annat sätt som ny teknik kan användas för att skapa en mer hållbar produktion och en bättre ekonomi är genom att använda satellitbilder av Danmark.

- Var fjärde dag fotograferar en satellit Danmark på 4 sekunder och 800 km höjd – i bra bildkvalitet. SEGES har varit med och utvecklat CropManager. Ett program som bland annat bearbetar bilder och andra data, så att lantbrukarnas maskiner kan sprida ut kväve på ett intelligentare sätt, just där det behövs. Utvecklingen går oerhört snabbt och snart kan vi behandla varje enskild planta, säger Jakob Lave.

Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad tekniken kan användas till. Det kan t.ex. också vara i samband med skydd av plantor i kombination med annan information från satelliten, som t.ex. jordens temperatur.

- De kommande 4-5 åren blir oerhört spännande. Flera branscher har börjat föra samtal och utbyta data och kunskap. Samarbetet om teknik och data kommer att få en avgörande betydelse för ett ännu mer miljövänligt lantbruk – och en bättre affär för lantbrukarna, avslutar Jakob Lave.