Antibiotika: Dansk grisuppfödning internationell förebild

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation tar upp dansk grisuppfödning som förebild när det gäller minskning av antibiotikaanvändningen och att hantera utmaningarna med resistenta bakterier.

"The report is a retrospective tribute to all those who had the foresight to make significant changes to ensure consumer protection and implementing changes in behavior for greatest impact."

Så skriver de i rapporten ”Tackling Antimicrobial Use and Resistance in Pig Production. Lessons Learned in Denmark”, som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, nyligen publicerade. I rapporten framgår det bland annat att de danska grisuppfödarna har lyckats minska antibiotikaanvändningen varje år.

- Det är ett stort erkännande för våra lantbrukare och veterinärer. Deras ansatser har inneburit stora framsteg för den danska grisuppfödningen, säger Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

- Vi fortsätter vårt förbättringsarbete, men vi kan förhoppningsvis också inspirera våra utländska kollegor. Resistens är en global utmaning som kräver en global insats. Därför är rapporten ett upprop till andra länder, menar Erik Larsen.

Läs även: Ny rapport: Danska lantbruket har låg

I rapporten framhävs vikten av de danska lantbrukarnas fokus på smittskydd, förmågan att förhindra sjukdomar och branschens unika hälsosystem, det så kallade SPF-systemet. Även de praktiserande veterinärernas insatser med förebyggande rådgivning lyfts fram. Det omfattar även åtgärder som det gula kort-systemet och den frivilliga utfasningen av antibiotikatyper som är kritiskt viktiga för människor.

Läs om det gula kort-systemet här 

Både Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut, DTU, Den Danske Dyrlægeforening samt Landbrug & Fødevarer har bidragit med fakta till rapporten.

Se hela rapporten här

För mer information, kontakta Trine Vig Tamstorf, Chefskonsulent, Landbrug & Fødevarer, tvt@lf.dk.