Foto: SEGES

Foto: SEGES

Höjdpunkter från årets griskongress

På årets griskongress i Herning kunde danska grisuppfödare glädjas åt årets prisutveckling som ligger på 12,80 danska kronor kilot. Det är den högsta noteringen på 18 år. För ett år sedan låg priset på 8,30 danska kronor. Den afrikanska svinpesten i Asien har drivit upp priserna.

Mot bakgrund av prisutvecklingen var det en nöjd Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarers grissektion, som inledde årsmötet på griskongressen i Herning den 22 – 23 oktober. Samtidigt poängterade han vikten av att ta vara på denna medvind på ett bra sätt. Det finns fortfarande efterdyningar från förra årets torka och låga priser, vilket innebar att grisslakten minskade.

- En hög prisnotering och en bra höstskörd gör att det ser betydligt mer lovande ut i år jämfört med förra året. Nu har vi möjlighet att göra nödvändiga investeringar eller eventuellt minska på skulderna. Det är också nu vi måste hålla fötterna på gaspedalen för att se till att vi har en fortsatt hög effektivitet inom grisnäringen.

Läs om Kampen mot afrikansk svinpest

Den bakomliggande orsaken till det ekonomiska uppsvinget är den afrikanska svinpesten som drabbat Asien och framför allt Kina. Den kinesiska befolkningen konsumerar mycket griskött och innan utbrottet stod Kinas grisnäring för 50 procent av världens grisuppfödning. Det finns en osäkerhet kring hur stort tappet är men uppskattningsvis handlar det om en minskning med en tredjedel.

Läs också: Afrikansk svinpest och handelskrig driver på efterfrågan

Den afrikanska svinpesten ligger högt upp på agendan även för den europeiska grisnäringen. Ett utbrott i till exempel Danmark skulle få stora konsekvenser. Enligt Fødevarestyrelsens senaste beräkningar skulle enbart de ekonomiska kostnaderna uppgå till 2 miljarder danska kronor. Därför finns nu ett vildsvinsstängsel vid den tyska gränsen samt att det är hårdare kontroller av lastbilstransporter. Bland annat sker nu även stickprov för att kontrollera att lastbilarna är rena innan de kommer till den danska tvätt- och desinfektionsanläggningen. Om lastbilarna inte är rena får de åka tillbaka till Tyskland för att tvättas. Det finns även anslag om att inte ta med sig mat från länder som har afrikansk svinpest. Det räcker med ett smörgåspapper med matrester så kan smittan spridas.

Vill du läsa mer om årets griskongress så kan du läsa artiklarna från den svenska branschpressen här