Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Hur mycket CO2 släpper en ko ut?

Nötköttet framställs ofta som en syndabock när det gäller hållbarhet, men hur illa är det egentligen? För att ge dig en överblick finns nu uppgifter från en rad europeiska länder.

Det kan vara svårt att mäta de specifika utsläppen av växthusgaser, vilket man måste vara medveten om vid jämförelser av klimatutsläpp mellan olika länder - även inom EU. Såväl statistiska metoder, datatillgänglighet och datakvalitet är faktorer som kan få siffrorna att variera. Därutöver finns det också olika analytiska sätt att avgöra klimatpåverkan på. Det gäller framför allt om man tar med utsläpp från förändrad arealanvändning.

Danmark har näst lägst utsläpp
När man jämför olika EU-länder har Sverige och Danmark det lägsta utsläppet av växthusgaser per kilo nötkött. Nedan är den totala klimatpåverkan sammanställd som en så kallad LCA-analys. Denna metod analyserar utsläpp tvärs över hela värdekedjan – med undantag av de fullständiga effekterna av arealanvändning.
Dansk nötboskap är bland de mest klimatvänliga och CO2-utsläpp från danska kor är bland de lägsta i Europa. När det gäller dansk nötkboskap pågår olika projekt som ska ta fram lösningar för att bidra till att minska den totala klimatpåverkan. Ett av initiativen är projektet FutureBeefCross. Projektet innebär att experter identifierar de gener som ger korsningskalvar (mamma är mjölkko, pappa är köttdjur), gott kött samt har bra fodereffektivitet och mindre metanutsläpp.

Läs mer om projektet här: En biff som både miljön och magen gillar

Källor: Lesschen, J.P., van den Berg, M., Westhoek, H.J., Witzke, H.P. & Oenema, O. (2011). Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors. Anim. Feed Sci. Technol. doi:10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058

Lesschen-rapporten har några år på nacken, men det är den senaste statistiken där det går att jämföra olika länder. Sedan dess har köttbranschen och Danmark tagit ytterligare steg framåt. Därför är en viktig fråga att ta fram nya gemensamma tal.

Erkänd metod
Statistiken har räknats ut med en metod som bygger på en allmänt erkänd analys från en nederländsk forskargrupp. Den har publicerats i en vetenskaplig tidskrift som ”Greenhouse Gas Emission Profiles of European Livestock Sector”.

Denna metod är allmänt erkänd. Både Århus Universitet och Miljö- och livsmedelsministern har hänvisat till analysen i ett svar till Folketinget i Danmark.

Läs också artikeln: Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan