Foto: SEGES

Foto: SEGES

Klimatvänliga grisar: Go-Gris visar vägen

På Griskongressen berättade grisuppfödaren Jonas Würtz Midtgård om sitt hållbarhetsarbete. Satsningen är ett led i den omställning som nu görs för att bidra till en klimatneutral dansk livsmedelssektor år 2050.

Jonas Würtz Midtgård är delägare i företaget Go-Gris och leverantör till Danish Crown, som 2019 lanserade program "Klimatväg". Målet är att minska klimatpåverkan med 50% fram till 2030 och visionen är att producera klimatneutralt kött år 2050.

Läs också: Klimatneutrala livsmedel 2050

I år började Jonas arbetet med att klimatcertifiera gården. Arbetet går ut på att sätta specifika mål för att minska gårdens utsläpp av koldioxid. Mål fastställs både per gris och totalt CO2-avtryck för gården. Exempel på åtgärder är att använda biogas och exempel. ansträngningar görs för att använda biogas och effektiv gödsling.

Go-Gris har grisuppfödning på flera orter i Danmark. Jonas äger själv fastigheten Evasminde nära Horsens på danska Jylland. På gården finns idag 1 000 grissuggor som under dräktighetsperioden är lösgående. Under grisningsperioden har 60% av grisningsenheterna ett lösdriftssystem.

Jonas är mycket mån om att ha hållbara och kvalitativa lösningar som säkerställer hög kvalitet i grisuppfödningen. På Go-Gris har de bland annat byggt en kvarn för att blanda sitt eget foder. Det ger en fullständig inblick i fodersammansättning och foderhantering för grisarna. Totalt har Go Gris 600 hekter mark, vilket gör dem 80% självförsörjande.