Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Nya lösningar ska ersätta medicinsk zink

Senast 2022 ska dansk grisnäring upphöra med att använda medicinsk zink i samband med avvänjning för griskultingar. Därför pågår nu ett intensivt arbete med att hitta nya lösningar. Det var något som Christian Fink Hansen, sektordirektör på Seges Svineproduktion, tog upp under Griskongressen.

Christian Fink Hansen poängterade under kongressen att det inte finns några snabba lösningar eller mirakelmedel som kan ersätta zink.

- Däremot arbetar vi intensivt med att hitta en bra mix av fler olika lösningar.

En del av lösningen ligger i hur griskultingar utfodras. De senaste experimenten har fokuserat på tilldelningen av protein under smågrisperioden. En slutsats är att det går att gå ned i proteinmängd direkt efter avvänjningen, vilket minska risken för diarré. För att begränsa den negativa effekten av låga proteinnivåer går det sedan att höja proteinnivån igen under den efterföljande perioden.

Läs också: En framtid utan medicinsk zink

- Även om detta testresultat är intressanta nyheter, tror vi att arbetet för att minska risken för diarré börjar när grisarna fortfarande är små. Därför börjar vi nu titta på andra områden. Genom att ge en kombination av mjölk till dag tio och därefter torrfoder eller vått foder fram till avvänjningen går det att successivt förbereda smågrisarnas tarmflora så att avvänjningen kan ske på ett så bra sätt som möjligt.

På webbsidan zinkguide.dk finns råd och checklistor. Guiden uppdateras kontinuerligt och ger danska grisuppfödare tips på hur de kan minska risken för diarré i samband med avvänjningen och därmed behovet av att använda medicinsk zink. Det främsta skälet för att utfasa medicinsk zink är av miljöskäl.

Arbetet med att hitta andra lösningar på medicinsk zink är viktigt så att förbrukningen av antibiotika kan vara på en fortsatt låg nivå. Det är ett viktigt arbete. Konsumenter ställer allt högrea krav på livsmedel och såväl förbrukning av antibiotika som djuromsorg och klimataspekten kommer allt högre upp på konsumenternas agenda.

Läs också: Höjdpunkter från årets griskongress