Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Nytt försök minskar fosforn i grisuppfödningen

SEGES Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer har bevisat att det går att minska på tilldelningen av mineralfosfor till slaktgrisar. Istället används enzymet fytas. Det innebär fördelar för både ekonomi och miljö.

I ett nytt experiment har SEGES Svineproduktion hittat nya metoder så att de danska grisuppfödarna kan minska användningen av mineralfosfor i grisfodret. Ett initiativ som har positiva effekter både för ekonomi och miljö.

Försöket har visat att det går att sänka mängden mineralfosfor i fodret genom att tillsätta en hög dos av enzymet fytas. Det är ett enzym som gör att andra ämnen i fodret i vissa fall kan utnyttjas bättre. Det gör att grisuppfödaren kan minska utdelningen av de tillsatsämnen som frigörs av fytas.

Läs också: Alternativ till zink: Ingen ”kvick fix”

Hos grisuppfödaren Lasse Eriksen innebär det att han har minskat utdelningen av mineralfosfor med 15%. Även hos grisuppfödaren Martin Andreasen kan tillsatsen av en högre dos fytas minska behovet av mineralfosfor.

- Moroten är att vi kan visa att vi inte släpper ut så mycket fosfor. Därmed kan vi få använda mer husdjursgödsel på våra marker. Det är bra för både oss som föder upp grisar och för miljön, säger Martin Andreasen.

Läs också: Ny teknik kan bidra till både ökad djuromsorg och en mer hållbar uppfödning

Resultatet av försöket har inneburit att den danska grisnäringen har ändrat normen för utdelning av mineralfosfor. Alla grisuppfödare får nu nytta av den nya kunskapen, oavsett om de blandar sitt foder själva eller köper färdigt foder.

För mer information om ämnet, kontakta kommunikationsrådgivare Rasmus Lind från SEGES, rali@seges.dk