85 000 barn och vuxna besökte danska lantbrukare

Den 16 september hade över 60 danska lantbrukare öppet hus och bjöd in alla familjer som ville komma. I år kom det omkring 85 000 besökare, vilket är 12 000 fler, jämfört med förra året. Fokus för årets evenemang var transparens, konsumentinformation och hållbarhet.

Trots att det till och från kom både regn och blåst hade nära 85 000 danskar valt att spendera sin söndag på någon av de drygt 60 gårdar som hade öppet hus. Jämfört med förra året var det 12 000 fler besökare och 13 fler gårdar.

Både barn och vuxna hade goda möjligheter att komma mycket nära kor, kalvar, grisar och kycklingar. Dessutom fick besökarna möjlighet att komma upp i de stora jordbruksmaskinerna och ta en rundtur på gården i traktor och vagn.

Läs också: Innovation kan säkerställa bättre djuromsorg

Huvudämnet för årets Åbent Landbrug (Öppet Lantbruk) var "hållbarhet i lantbruket" och innefattade bland annat användningen av modern teknik, återvinning av djurgödsel för att producera biogas samt etablering av mini-våtmarker som renar dräneringsvattnet från kväve och fosfor.

Syftet med evenemanget, som i år hölls för 22:a gången, var främst att skapa öppenhet och konsumentinformation, vilket denna dag levde upp till även i år och skänkte besökarna ett leende på läpparna.

Öppet Lantbruk är ett initiativ från Landbrug & Fødevarer.

Också intressant: Griskött har över 90 smaknyanser