Alternativ till zink: Ingen ”kvick fix”

SEGES, Landbrug & Fødevarer, har flera studier på gång för att hitta alternativ till medicinsk zink. En del av lösningen ligger i nya foderregler.

I juni genomförde SEGES (Landbrug & Fødevarer) Zero Zinc Summit i Köpenhamn. Till seminariet kom forskare och experter från 33 länder för att dela erfarenheter om avvänjning av grisar utan medicinsk zink.

- En av konferensens huvudtalare, Alfons Jansman från Wageningen, kom med ett antal foderåtgärder som enligt honom kommer att vara några av de viktigaste. Dessa arbetar naturligtvis även vi med, säger Lisbeth Shooter, chef för SEGES Svineproduktion.

Förutom Alfons Jansmans förslag på foderstrategier presenterades på konferensen en lång rad nya resultat för många av de olika instrument som testats runt om i världen.

Läs mer om konferensen här: En framtid utan medicinsk zink

Ingen snabb lösning
De senaste forskningsresultaten från olika experter och diskussioner under Zero Zinc Summit har gett inspiration till det fortsatta arbetet med att hitta alternativ. Samtidigt har det gett deltagarna en förståelse för att det är en gemensam utmaning som alla måste arbeta med tillsammans för att lösa.

Om du vill veta mer, så kan du kontakta kommunikationskonsult Rasmus Lind, SEGES, rali@seges.dk