Totalstopp för användning av kritiska antibiotika

Från den 1 september är det slut med att använda tredje och fjärde generationens cefalosporiner till nötkreatur. Beslutet, som fattats av Landbrug & Fødevarer, får stöd av den danska veterinärföreningen.

Landbrug & Fødevarer inför nu totalstopp för användning av kritiska antibiotika till nötboskap – det vill säga tredje och fjärde generationens cefalosporiner.

Beslutet fattas fyra år efter att branschen införde ett frivilligt stopp för dessa typer av antibiotika, som kan driva på utvecklingen av resistenta bakterier. Uppmaningen 2014 ledde till en betydande nedgång i användningen. Sedan år 2015 har användningen varit stabil på cirka 10 kilo aktivt ämne per år. Nu vill branschen gå ett steg längre.

Tar ytterligare ansvar
Ordföranden för Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, yttrycker det på följande sätt:

- Det är positivt att vi har minskat användningen avsevärt, men detta är ett så viktigt område att vi anser att det är nödvändigt att vi tar ytterligare ansvar och stramar åt användningen ännu mer. Genom att införa ett totalstopp tar vi som bransch ytterligare ett viktigt steg för att minska risken att utveckla resistens.

Läs också: Spårningssystem ger hög livsmedelssäkerhet

Stoppet gäller från den 1 september 2019 och kommer som ett resultat av att den ekologiska sektorn införde förbud mot tredje och fjärde generationens cefalosporiner till ekologiska nötboskap i juni 2019.

Beslutet stöds av danska veterinärföreningen, som också har informerat sina medlemmar om stoppet. Föreningen betonar att det inte finns någon anledning för veterinärer att hålla fast vid dessa cefalosporiner och att fördelen med att använda dem främst har varit en mycket kort eller ingen karantäntid.

Det kommer att uppstå några få fall om året på nationell nivå av till exempel klebsiellamastit, då det är klokt att använda cefalosporinerna. I dessa fall kommer det att vara möjligt att söka undantag hos SEGES.

 

Frågor? Kontakta gärna Ida Storm, Sektordirektör – Kvæg, (+45) 87 405 454, ims@seges.dk eller Jaap Boes, Avdelningsledare - tamdjursinnovation, (+45) 87 406 655, jbo@seges.dk