Foto: Peter Prik Larsen

Foto: Peter Prik Larsen

En framtid utan medicinsk zink

I juni samlade SEGES, Landbrug & Fødevarer, 460 forskare och experter från 33 olika länder. Syftet var att dela erfarenheter om alternativ till medicinsk zink.

Senast i juni 2022 blir det förbjudet att använda medicinsk zink mot frånvänjningsdiarré inom europeisk grisuppfödning. Främst för miljöns skull. Därför är det viktigt att hitta alternativ som inte kräver ökad användning av antibiotika. I juni stod SEGES, Landbrug & Fødevarer, som värd för Zero Zinc Summit i Köpenhamn.

- Det finns mycket kunskap runt om i världen på detta område. Vi har alla incitament för att dela kunskap över gränserna, så att det finns lösningar när det bliver förbjudet att använda medicinsk zink, säger Lisbeth Shooter, chef för SEGES Svineproduktion.

- Jag är oerhört nöjd med att vi lockade så många internationella toppforskare till evenemanget. Jag talade med flera deltagare som berättade att de ofta hämtar inspiration från dansk grisuppfödning. De vet att vi kostnadseffektiva och har en hållbar produktion med låg antibiotikaanvändning och stark djuromsorg.

Läs redan: Antibiotika: Dansk grisuppfödning internationell förebild

Ingen snabb lösning
Zero Zinc Summit är bara ett av de initiativ som SEGES, Landbrug & Fødevarer, driver för att lösa de utmaningar som danska lantbrukare står inför när medicinsk zink förbjuds 2022.

- Vi har flera pågående studier som undersöker olika alternativ till medicinsk zink. Vi har också en zinkberedskap med branschexperter som delar erfarenheter och utforskar vilka vägar vi kan gå för att hitta framtida lösningar på området, säger Lisbeth Shooter.

Om du vill veta mer, så kan du kontakta kommunikationskonsult Rasmus Lind, SEGES, rali@seges.dk