Klimatet kräver lösningar

I början av augusti publicerade FN:s klimatpanel, IPCC, en rapport med slutsatsen att den världens livsmedelsproduktion måste förändras om den globala uppvärmningen ska bromsas. Läs artikeln och se hur Landbrug & Fødevarer förhåller sig till ämnet.

Landbrug & Fødevarer håller med om att livsmedelsproduktionen måste vara hållbar. Det är därför organisationenen har lanserat visionen om en klimatneutral dansk livsmedelsproduktion senast år 2050.

Läs visionen här: Klimatneutrala livsmedel 2050

- FN-rapporten har gett upphov till en diskussion om framtidens köttproduktion. Vi håller helt med om att vi måste bli ännu skickligare på att producera kött. Vi tror dock inte på att en hel eller delvis avveckling är vägen framåt, säger Anne Lawaetz Arhnung, VD för Landbrug & Fødevarer.

Prognoser visar att vi kommer att vara 10 miljarder människor på jorden år 2050. Det innebär 30 procent fler munnar att mätta på den globala marknaden. Samtidigt växer den globala medelklassen och när människor lämnar fattigdomen bakom sig är en av de första sakerna de gör att komplettera sin kost med kött, mjölk, ägg m.m. Det innebär att efterfrågan på både animaliska och vegetabiliska livsmedel ökar markant.

- Det är därför vi måste bli ännu bättre på att producera hållbara livsmedel. Lyckligtvis är vi långt framme i Danmark. I vår bransch har vi till exempel en klimatko. Att vi pratar om danska klimatkor beror på att de inte bara ger mycket mjölk och kött av hög kvalitet. Skinnet blir också läder, blodet blir medicin, restköttet blir foder och maginnehållet används till biogas. Just nu undersöks ett tillsatsämne till kornas foder som kan minska utsläppen av metan markant. Samtidigt undersöker vi om det går att samla upp kornas metan med hjälp av kåpor och omvandla det till energi, säger Anne Lawaetz Arhnung.

Läs även: Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan

Den stora utmaningen som världssamfundet står inför är att ta reda på hur vi ska tillmötesgå den stigande efterfrågan på livsmedel och samtidigt bromsa den globala uppvärmningen.

Danska livsmedelsproducenter är bland de mest klimateffektiva och det skulle vara kontraproduktivt att begränsa produktionen här, där klimatet står högst upp på dagordningen. Danmarks viktigaste bidrag måste därför vara att investera ännu mer i forskning, ny teknik och nya metoder för att snabbt hitta vägar till en klimatneutral livsmedelsproduktion.

- Vi är igång, men vi är inte i mål. Vår vision om en helt klimatneutral livsmedelsproduktion genomsyrar allt vi gör, säger Anne Lawaetz Arhnung.

Nyligen presenterade Landbrug & Fødevarer, tillsammans med Danmarks Tekniska universitet och Århus universitet, en ny teknisk lösning. Den så kallade SkyClean-tekniken har potential att kunna minska jordbrukets klimatavtryck med 50 procent och göra flygbränsle klimatneutralt. Det låter för bra för att vara sant och det kräver också en investering på 400 miljoner danska kronor att finslipa tekniken.

- Vi tillverkar några av världens bästa livsmedel och det kommer vi att fortsätta med – både till veganer, vegetarianer och alla som äter kött. Samtidigt kan vi leverera danska lösningar på globala klimatutmaningar, säger Anne Lawaetz Arhnung.