2020 - Ett utvecklingsår trots utmaningar

Den danska lantbruks- och livsmedelssektorn har som mål att vara klimatneutral 2050. För att uppnå detta ambitiösa mål krävs en samordnad insats. År 2020 har industrin således varit initiativtagare till ett antal viktiga hållbarhetsprojekt.

I början av året öppnade SEGES portarna till ”Center för klimat och hållbarhet”. Centret kommer att hjälpa lantbrukaren såväl som lantbruks- och livsmedelsindustrin att utveckla hållbar produktion samtidigt som klimatavtrycket minskas. 2020 blev också året då Landbrug & Fødevarer antog en ny sojapolicy, där all soja som köps in till foder i danskt lantbruk måste produceras på ett ansvarsfullt sätt, vara tredjepartsverifierad och avskogningsfri från 2025.

Enligt experter kan produktion av alger bli den primära proteinkällan i framtiden och ersätta importerad soja. 2020 startades därför det så kallade ReMAPP-projektet, som står för Resource efficient Microalgae Protein Production. Algerna förses med CO2 och näring från biogasindustrins biproduker. Projektet stöds av Innovationsfonden och förväntas kunna producera proteiner från alger med en arealförbrukning som är upp till tio gånger mindre än för konventionella fodergrödor.

Ytterligare ett hållbarhetsinitiativ 2020: SEGES innovationscenter. SEGES och Økologisk Landsforening har börjat utveckla framtidens lantbruksverktyg, ett digitalt verktyg som lantbrukaren kan använda för att beräkna sin gårds klimatavtryck. När verktyget är klart kan det visa konkreta sätt att sänka lantbrukets klimatavtryck.

Naturligtvis har Corona-pandemin märkts av i hela branschen, vilket medfört utmaningar för många inom lantbruks- och livsmedelssektorn. Köttpriserna har gått upp och ner som ett resultat av både Covid-19 och afrikansk svinpest utanför de danska gränserna.

Vi tackar för ditt intresse och ser fram emot att komma med mer information om intressant utveckling nästa år. Om du har frågor, ris eller ros, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Slutligen önskar hela redaktionen på Branschinfo-Köttt en god jul och ett gott nytt år!