Grön revolution: produktionen av gräsprotein är igång

Danmarks första gård för bioraffinering av gräs har nu invigts. Det är anläggningen Ausumgaard, i närheten av Struer, som nu satsar på att producera gräsprotein, vilket är en milstolpe.

Gården Ausumgaard kommer att leverera ekologiskt gräsprotein till Vestjyllands Andel, som använder gräsproteinet i foderblandningar. Det är ett stort steg mot ett mer hållbart danskt jordbruk, och på SEGES, Landbrug & Fødevarer, förväntar man sig att det snart kommer fler anläggningar och att stora gräsområden kommer att odlas i framtiden för att producera protein.

Den tidigare livsmedelsministern Mogens Jensen betonade i sitt öppningstal att gräs är ett av de hållbara, lokalt producerade alternativa proteinerna som ska bidra till att minska mängden importerad soja.

Läs också: Ansvarsfullt inköp av soja: Danskt lantbruk ställer krav

Mogens Jensen poängterade också att idisslare som nötkreatur och får har njutit av näringen i de saftiga gräsmarkerna i århundraden. Det nya är att det med hjälp av bioraffinering är möjligt för "enmags-djur" som grisar och kycklingar – och eventuellt också människor – att smälta detta gröna protein.

– Det är en teknik som kan få stor betydelse. För jag är säker på att vi har ett koncept som kan utvidgas till många andra gårdar i Danmark – och även i mycket större skala. Det finns potential för en grön revolution för jordbruket. Både för att vi kan ersätta den ohållbara sojaimporten, men också för att gräs är mycket mer miljö- och klimatvänligt än andra grödor, säger Mogens Jensen.
Det är bra att vi har lantbrukare som ser möjligheter och har lust och mod att förverkliga idéer. Det är starkt att vi har forsknings- och utvecklingsmiljöer som kan samarbeta och göra forskning till ett praktiskt projekt, menar Landbrug & Fødevarer.

Den nya gräsproteinanläggningen har etablerats i samband med utvecklingsprojektet TailorGrass, som genomförs av Vestjyllands Andel, Ausumgaard, SEGES och R&D Engineering & Automation med bidrag från Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljö och livsmedelsministeriet. Under projektet, som pågår fram till 2023, kommer SEGES att samla erfarenheter och data om anläggningens drift och sprida kunskap om gräsproteinproduktion till jordbrukare, företag och andra med intresse för gräsprotein.