Utfasningen av zink går framåt

Vi ser fortsatta framsteg med att säkerställa utfasningen av medicinsk zink för grisar. SEGES Svineproduktion har just uppdaterat den andra handlingsplanen för utfasningen. Målet är att övergången till en zinkfri uppfödning ska påverka grisarnas hälsa, antibiotikakonsumtion och effektivitet så lite som möjligt.

Det är mindre än två år tills medicinsk zink förbjuds i europeisk grisuppfödning. Därför arbetar SEGES Svineproduktion målmedvetet med att hitta lösningar som kan minska användningen av medicinsk zink för grisar – så att danska uppfödare är redo för en zinkfri produktion 2022.

Redan 2016 lanserade SEGES den första handlingsplanen för utfasning av medicinsk zink. En plan med sju konkreta åtgärder för att hitta alternativ till zink och därmed minska förbrukningen både för smågrisar och som tillsats i foder för slaktgrisar.

I mars 2018 presenterades den andra handlingsplanen och nu har statusen för ett antal områden i handlingsplanen uppdaterats. Målet är att utfasning av medicinsk zink till frånvanda grisar:

 • sker utan att det påverkar grisarnas hälsa negativt,
 • säkerställer upprätthållandet av fortsatt låg och ansvarsfull antibiotikaförbrukning,
 • orsakar minimala negativa effekter på produktivitet och dödlighet,
 • innebär att ekonomiska förluster på grund av lägre produktivitet, arbetstimmar per gris för vård och behandling samt behandlings- och foderkostnader hålls så lågt som möjligt.

Forskning för 110 miljoner danska kronor
Stora ansträngningar görs för att hitta alternativ till medicinsk zink. SEGES är för närvarande involverade i projekt som tillsammans har en budget på 110 miljoner danska kronor. En del av pengarna kommer från grisproducenterna själva, men till stor del också från stiftelser, företag och universitet. Gemensamt för dem alla är att SEGES bidrar med nyckelkompetenser i ett fint samarbete med universitet och kommersiella företag.

Lyssna på podcasten: Zinkfri 2022: 110 miljoner DKK för en zinkfri produktion

Fasa ut medicinsk zink i grisproduktionen – Vad och varför?

 • Zink är ett mineral som allt levande behöver för att växa. I grisuppfödningen får grisar ett tillskott av zink i fodret eftersom de behöver mineralet i en mängd fysiologiska processer.
 • Dessutom ges smågrisar zink medicinskt för att avhjälpa den diarré som uppstår när de går från flytande till fast föda.
 • Utmaningen med att använda zink är att det i vissa fall kan skapa resistens på samma sätt som antibiotika.
 • Dessutom kan det i vissa jordbruksområden finnas höga koncentrationer av zink i jorden, vilket potentiellt kan orsaka miljöproblem i framtiden.
 • I juni 2017 beslutade Europeiska kommissionen att användningen av medicinsk zink för avvanda grisar måste avvecklas till juni 2022.
 • Förbudet beror i grunden på miljökonsekvenserna av användningen av medicinsk zink
 • SEGES Svineproduktion hittar lösningar för behandling eller förebyggande av avvänjningsdiarré – utan användning av zink

 

Många projekt har inletts. Läs om några av dem här:

En framtid utan medicinsk zink

Nya lösningar ska ersätta medicinsk zink

Lama-protein kan bli ett alternativ till medicinsk zink

Alternativ till zink: Ingen "kvick fix"