Lamaprotein "kopieras" på laboratorier och på lång sikt kan det bli en del av lösningen för att fasa ut medicinsk zink. Foto: Colourbox

Lamaprotein "kopieras" på laboratorier och på lång sikt kan det bli en del av lösningen för att fasa ut medicinsk zink. Foto: Colourbox

Lama-protein kan bli ett alternativ till medizinsk zink

Kan proteiner fån lamadjur användas istället för medicinsk zink vid behandling av smågrisar? Det undersöker SEGES, Landbrug & Fødevarer tillsammans med danska företag och forskningsinstitutioner.

SEGES Svineproduktion söker efter nya lösningar som kan användas som alternativ till medicinsk zink. Därför har organisationen inrättat ett särskilt zinkprojekt med experter som testar nya metoder för att nå målet om en grisuppfödning utan medicinsk zink. Det senaste försöket görs i samarbete med företaget Bactolife, Novozymes och Danmarks tekniska universitet.

Forskare från Bactolife har kommit på att ett protein från lamadjur kan användas som så kallade "nanobodies" som kan döda E. coli-bakterier, vilka är en av orsakerna till diarré hos smågrisar. Helt utan användning av medicinsk zink och antibiotika.

Läs också: Internationellt toppmöte om medicinsk zink 

”Nanobodies” är bindningsproteiner. Debinder sig till specifika bakterietyper som de sedan kan neutralisera, förmodligen utan att resistens utvecklas. I det här fallet är det en specifik typ av E. coli, som orsakar frånvänjningsdiarré hos smågrisar”, säger Sandra Wingaard Thrane, seniorforskare och medstiftare till Bactolife ApS.

Storskaliga försök
Produkten som ska testas kallas Ablacto+.Den har tidigare testats på levande grisar där man har sett en minskning av de bakterier som orsakar avvänjningsdiarré. Med pengar från GUDP, Grönt utvecklings- och demonstrationsprojekt under Miljö- och livsmedelsministeriet, testas det nu i större skala där SEGES Svineproduktion spelar en viktig roll:

-De resultat vi har sett verkar lovande. Därför måste vi nu testa det under verkliga förhållanden i danska grisstall. Något vi har stor erfarenhet av i SEGES, där vi ständigt testar och utvecklar koncept för framtidens grisuppfödning, säger Nicolai Rosager Weber, veterinär på SEGES Svineproduktion.

Läs också: Fokus på djuromsorg, miljö, klimat – och marknaden  

Förhoppningen är att Ablacto+ på sikt ska utvecklas från koncept till en produkt som är klar för godkännande och kan marknadsföras. Om det lyckas är det goda nyheter - inte bara för Bactolife som utvecklar produkten utan även för dansk grisuppfödning och miljön.

-Det råder ingen tvekan om att danska grisuppfödare gärna vill sänka antibiotikaanvändningen ytterligare och sluta använda zink. Det kräver dock ett hållbart alternativ som inte är antibiotika. Om Ablacto+ fungerar kommer det att vara banbrytande. Men det får tiden utvisa, säger Nicolai Rosager Weber.

Projektet stöds av GUDP under Miljö- och livsmedelsministeriet.

FAKTA: 
Om SEGES Zinkberedskap

Utfasningen av medicinsk zink är ett faktum och det ska ske senast 2022. SEGES Svineproduktion hjälper grisuppfödare med lösningar för att minska den negativa påverkan det kommer att få på såväl diarréfrekvens och produktivitet som produktionskostnader. En beredskap har tillsatts med experter inom bl.a. hälsa, foder och miljö.


Vill du veta mer om projektet, så kontakta Nicolai Rosager Weber, veterinär, SEGES Svineproduktion, nirw@seges.dk