Foto: Landbrug & Fødevarer

Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

En ny analys från World Resources Institute visar att Danmark är ett av de mest klimateffektiva länderna när det gäller griskött och mjölk.

Rapporten visar att danskt lantbruk är bland de mest klimateffektiva. Det internationellt erkända institutet World Resources Institute, analyserar olika länders produktion av griskött och mejeriprodukter. Förutom Danmark, bland länderna med de mest klimateffektiva lantbruken märks Tyskland och Nederländerna i grisproduktionen, samt USA och Nederländerna i mjölkproduktionen.

Analysen visar bland annat att de låga utsläppen av växthusgaser delvis beror på ett mycket högt foderutnyttjande i boskapsproduktionen. Dessutom bidrar den danska hanteringen av djurgödsel och det relativt svala klimatet till att minska förångningen av växthusgaser. Det verkar också som att ett kilo brasilianskt griskött belastar klimatet med cirka 80 procent mer än ett kilo danskt griskött.

Konkurrensen mellan de minst klimatpåverkande produktionsländerna kan dock sägas vara hård: länderna överst ligger mycket nära varandra när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Läs även: Nytt verktyg för klimatmätning

Martin Merrild, ordförande för Landbrug & Fødevarer, kommenterar rapporten:
- Rapporten visar att Danmark är bland de mest klimateffektiva i världen när det gäller att producera griskött och mjölk. Det finns inga större skillnader mellan de mest effektiva länderna.
Resultaten av analysen ger upphov till ännu större ansträngningar för att minimera utsläpp av växthusgaser, samtidigt som Danmark fortfarande är ett föredöme för resten av världen. Som Martin Merrild säger:
- Vi måste upprätthålla en livsmedelsproduktion i Danmark så att vi kan exportera god och hälsosam mat till världens växande befolkning och vara ett föregångsland för andra genom export av teknik och kunskap.

Rapporten från World Resources Institute är särskilt relevant i samband med den danska livsmedelsindustrins mål om klimatneutralt lantbruk 2050. Detta måste göras i nära samarbete med resten av Danmark och i enlighet med de globala klimatmålen. Danmark kommer att visa världen att det finns en ekonomiskt hållbar väg mot en klimatneutral livsmedelsproduktion.

Du kan läsa mer om målen för den danska livsmedelsindustrin här 

World Resources Institutes rapport togs fram på uppdrag av Landbrug & Fødevarer, som även varit med och finansierat den. Rapporten jämför klimatutsläpp i olika länders lantbruksproduktion.