Foto: Landbrug & Fødevarer

Nytt verktyg för klimatmätning

Ett danskt projekt med fokus på klimatoptimering inom jordbruket har startats. Ett digitalt verktyg ska göra det möjligt för lantbrukaren att beräkna klimatavtrycket på den enskilda gården.

Det digitala klimatverktyget utvecklas av jordbruksinnovationshuset SEGES i samarbete med Økologisk Landsforening. Kort sagt ska projektet ta fram ett verktyg som kan beräkna hur mycket varje gård påverkar klimatet. Dessutom kan det jämföra gårdens klimatavtryck med andra gårdars avtryck, och sedan ge förslag på vad lantbrukaren kan göra för att minska klimatavtrycket.

- Det innebär en stor potential både för den enskilda jordbrukaren och för jordbruket som helhet. När vi har utvecklat verktyget kan lantbruket arbeta mycket mer målmedvetet för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Hans Roust Thysen, chef för Center for Klima og Bæredygtighed i SEGES.

Läs även: Klimatvänliga grisar: Go-Gris visar vägen 

Utvecklingen av verktyget har stöttats av miljö- och livsmedelsministeriet genom den danska Promilleafgiftsfonden för jordbruk med 7,6 miljoner danska kronor. Efter ett öppet anbud fick Økologisk Landsforening och Landbrug & Fødevares forskningsenhed SEGES uppdraget att driva projektet. Klimatverktyget förväntas vara klart i slutet av 2021. Verktyget kommer att användas för att hjälpa lantbrukare att sänka klimatavtrycket.

Projektet stöds av miljö- och livsmedelsministeriet med 7,6 miljoner danska kronor.

Klimatverktyg:

Vad: Utveckling av ett klimatverktyg för att mäta klimatpåverkan på gårdsnivå. Klimatverktyget kan användas i alla typer av lantbruks- och produktionssektorer, antingen konventionella eller ekologiska, och kommer att bidra till att sänka klimatavtrycket i hela Danmarks lantbruk. Dessutom mäter verktyget livscykelavtrycket för lantbruksprodukter baserat på internationell standard. Mätningen inkluderar varor som köps och säljs från gården.

Vem: Landbrug & Fødevarers forskningsenhet SEGES samt Økologisk Landsforening

När: Klimatverktyget förväntas vara klart i slutet av 2021

Bakgrund: Den danska livsmedelsbranschen har som mål att vara klimatneutral 2050. Digitala lösningar, politiska ramverk och driftförändringar är viktiga förutsättningar för att uppnå detta mål.

Branschinfo-kött förmedlar löpande information om klimatinitiativ i det danska lantbruket och den danska livsmedelsproduktionen. 

Läs även: Nytt center för klimat och hållbarhet