Foto: SEGES

Mål för antibiotikaförbrukning i dansk grisuppfödning

De danska grisuppfödarna fokuserar ständigt på att minimera förbrukningen av antibiotika. Naturligtvis gäller detta också uppfödare av smågrisar och högst prioritet är att minska användningen av medicinsk zink. Senast år 2022 träder zinkförbudet i kraft.

Veterinär Nicolai Rosager Weber berättar att under 2014 toppade användningen av medicinsk zink med en totalförbrukning på 440 ton zink. Sedan dess har användningen, med undantag för 2017, minskat. År 2019 var den totala förbrukningen av medicinsk zink drygt 380 ton. Detta motsvarar en minskning med 11 % när antalet uppfödda smågrisar tas i beaktande.

Veterinärmedicinsk epidemiolog Jan Dahl, som till vardags arbetar med antibiotikaförbrukning, resistens och djursjukdomar på Landbrug & Fødevarer, berättar att det är förbjudet med förebyggande antibiotikabehandling i Danmark. Under 2019 användes 2,8 gram antibiotika för att föda upp en slaktgris. Det är en minskning med 33 % sedan 2009.

Läs även: 5 fakta om djuromsorgen i grisstallet

Tack vare det danska övervakningssystemet VetStat går det att mäta användningen av läkemedel för enskilda djurarter. De flesta europeiska länder kan inte beräkna användningen för enskilda djurarter eftersom de inte har liknande system som i Danmark.

Viktigt att skilj mellan kritiska antibiotikatyper och annan antibiotika

WHO och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har identifierat en rad antibiotika som inte, eller endast i mycket begränsad utsträckning, bör användas för tamdjur. Detta är typer av antibiotika som är mycket viktiga för att behandla sjuka människor.Det har visat sig att användning av denna typ av antibiotika för tamdjur kan göra det svårare att behandla sjuka människor.

Antibiotika: Se insatserna för att minska användningen

Danmark fasade ut användningen av viktiga antibiotika fluorokinoloner och tredje och fjärde generationens cefalosporiner för många år sedan. För två år sedan fasades även colistin ut. Det danska övervakningssystemet för antibiotika gör det enkelt att övervaka denna typ av antibiotika i danska grisbesättningar.

Den årliga rapporten om läkemedelskonsumtion för europeiska tamdjur visar att de flesta länder fortfarande använder fluorokinoloner, tredje och fjärde generationen cefalosporiner och kolistiner, men förbrukningen har minskat under senare år.

Antibiotikaanvändning i grisproduktionen i Danmark 2005-2019

Att minska antibiotikaförbrukningen har hög prioritet. Men det är viktigt att vi fortfarande kan behandla våra djur när det behövs. De första stegen för att minska antibiotikaförbrukningen är de enklaste. Utfasningen av medicinsk zink för grisar kommer att göra ytterligare minskningar svåra. Det är därför en stor utmaning för grisuppfödningen.

Faktaruta om zink i grisuppfödningen: 

Det finns två typer av zink som används i grisuppfödningen av smågrisar.

Mineralisk zink som fodertillsats för smågrisar, vilket är ett viktigt mineral för grisens normala tillväxt. 

Dessutom finns det medicinsk zink, som är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av E.coli-diarré hos smågrisar. Medicinsk zink blandas också i fodret och medlet är ett receptbelagt läkemedel som fås på recept av veterinär. Det är denna typ av zink som måste fasas ut från grisuppfödningen senast 2022. 

Nicolai Rosager Weber

Veterinär

+45 3339 4457


Jan Dahl

Chefskonsult

+45 33 394 406


Funktionsord: Livsmedelssäkerhet, bl.a. antibiotikaanvändning, MRSA och resistens