Foto: Landbrug og Fødevarer

Höjdpunkter från årets griskongress

Griskongressen, som vanligtvis samlar hela den danska grisbranschen under två dagar i Herning, hölls i år digitalt. Här har vi samlat de viktigaste höjdpunkterna i en kort rapport.

Corona har vänt upp och ner på vårt sätt att vara tillsammans. På hösten samlar griskongressen vanligtvis hela den danska grisbranschen under två dagar. Situationen hindrade dock inte den danska grisbranschen från att hålla ett digitalt evenemang där experterna delade med sig av sin kunskap och erfarenhet och där vi fick status på den aktuella situationen i den danska grisbranschen. Vi har samlat det viktigaste här:

Kreativitet och samhörighet
I kriser uppstår det ofta även bra saker. Den här gången har vi sett en sammanhållning och gemenskapskänsla som vi inte har sett på många år. Kreativitet blomstrar på många håll i samhället, även inom jordbruket, berättade ordförande Erik Larsen vid det årliga föredraget. Corona har fyllt mycket av danskarnas medvetande. Den andra stora frågan - både i Danmark och i resten av världen - är klimatet. Det är en långsiktig och viktig uppgift. Men vi måste också ha en lönsam produktion och mat i butikerna. Det är därför det är viktigt att hitta innovativa lösningar så att vi kan producera mer för mindre. Den danska grisbranschen måste vara en del av lösningen – både i förhållande till klimat och hållbarhet.

Rent konkret har vi tagit initiativ till att säkerställa att all soja som köps in till djurfoder i det danska jordbruket ska verifieras av tredje part samt odlas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt senast 2025. För att stödja det beslutet kommer hållbar soja att vara en del av Danish-certifieringen och vi arbetar med specifika delmål fram till 2025. Våra ansträngningar är ett steg i rätt riktning, men det måste mer till. Vi uppmuntrar därför politiker att arbeta för en ansvarsfull sojaproduktion - både inom EU och internationellt. Sojamjöl är en fantastisk proteinkälla. Trots detta arbetar vi kreativt för att hitta alternativa proteinkällor - t.ex. i form av gräsprotein. Vi arbetar kontinuerligt med detta - men jag tvivlar på att danskt protein kommer att kunna ersätta soja till 100 procent.

Fluktuerande priser
Fluktuerande priser har präglat hela den europeiska grisproduktionen vilket har lett till fluktuerande råvarupriser. Från början av 2020, när särskilt Kina hade inflytande på en högre notering, kunde ingen förutse att priset på 30 kg gris skulle halveras på bara tre månader. Detta har inneburit stora fluktuationer i noteringen och därmed stora fluktuationer i råvarupriserna på griskött.

”I kriser ser man vanligtvis också bra saker. Den här gången har vi sett en sammanhållning och gemenskapskänsla som vi inte har sett på många år. Kreativitet blomstrar på många håll i samhället. Även inom jordbruket.” Så inledde ordföranden för Sektorstyrelsen i Landbrug og Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen sin rapport om grisbranschen i Danmark vid årets griskongress, som i år hölls digitalt. Det är särskilt dessa ämnen som kännetecknar grisbranschen i Danmark:

Corona och fluktuerande priser
Corona har vänt upp och ner på världen som vi känner den. Det är osäkra förväntningar på exporten och noteringen har fallit mycket. Fluktuerande priser har präglat hela den europeiska grisproduktionen och därmed har vi fluktuerande råvarupriser även i Danmark. Från början av 2020, när särskilt Kina hade inflytande på en högre notering, kunde ingen förutse att priset på 30 kg gris skulle halveras på bara tre månader. Detta har inneburit stora fluktuationer i noteringen och därmed stora fluktuationer i råvarupriserna på griskött. Fluktuerande priser har präglat hela den europeiska grisproduktionen och därmed fluktuerande råvarupriser.

Klimat, hållbar soja och CO2-mätning
Förutom corona är klimatet det andra stora problemet - både i Danmark och i resten av världen. Det är en långsiktig och viktig uppgift. Men vi måste också ha en lönsam produktion och mat i butikerna. Det är därför det är viktigt att hitta innovativa lösningar så att vi kan producera mer för mindre.

Avelsframsteg när det gäller foderutnyttjandet är positivt och ger pengar direkt i resultatet. Förbättrad foderförbrukning har en stor klimateffekt. I grisstallet är den största klimatförbättringen en konstant optimering av foderförbrukningen. Dansk grisproduktion har haft fullt fokus på detta i avelsarbete i flera år. Här går klimatvänlig produktion hand i hand med ett bra slutresultat.

Tidigare i år tog den danska grisindustrin ett stort steg som stöd för en ansvarsfull och avskogningsfri sojaproduktion. Mer specifikt ska initiativet se till att alla sojabönor som köps till foder i det danska jordbruket ska verifieras av tredje part och odlas ansvarsfullt och hållbart senast 2025. Hållbar soja kommer att ingå i DANISH-certifieringen och man arbetar med specifika delmål fram till 2025.

Läs mer om ämnet soja: Ansvarsfullt inköp av soja: Danskt lantbruk ställer krav

Läs även: Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

Avelsutvecklingen är bra för ekonomin och ett steg närmare att producera en mer hållbar gris. Men för att verkligen göra skillnad finns det ett behov av bättre insikt i de verkliga CO2-utsläppen. Den danska grisbranschen har därför tillsammans med Århus universitet och Danish Crown utvecklat IT-verktyget Pork 4.0. En beräkningsmotor som kan synliggöra den enskilda gårdens CO2-utsläpp per kg tillväxt eller per slaktgris.

Läs mer om klimatinsatser: Nytt verktyg för klimatmätning

Läs också om ämnet hållbarhet: Rustad för framtidens utmaningar