Foto: Leo Mosgaard Nielsen/Teknologisk Institut.

Miljontillskott för mer miljövänliga stall

Det finns ett stort intresse bland danska bönder för att bygga gröna stall som är miljövänliga och gynnar klimatet. Därför har stödpengarna för modernisering av stall tredubblats, så det är nu möjligt att ta emot mycket mer intresserade jordbrukare och ge landets stall grön teknik för 696 miljoner SEK 2020.

Efter många ansökningar om stöd för nya miljövänliga kreaturs- och slaktgrisstall har danska jordbruksverket valt att sätta av mer pengar för dessa syften. Totalt har inte mindre än 417 miljoner SEK tillförts. Projektkassorna som tidigare innehöll 118 miljoner SEK, innehåller nu 348 miljoner SEK som ska gå till modernisering av stall för nötkreatur och slaktgrisar.

”De ytterligare medlen är ett betydande tillskott för att minska ammoniak- och metanutsläpp per producerat djur. Genom att bygga nya stall hjälper jordbrukarna miljön samtidigt som de får moderna stall", säger enhetschefen för Landbrugsstyrelsen, Mads Kolte-Olsen.

Nu pågår behandlingen av ansökningarna och med de extra medlen beräknas det att mer än hälften av de intresserade jordbrukarna kan se fram emot att få ett tillskott. Pengarna fördelas så att de projekt som har störst miljöeffekt per bidragskrona får bidrag först.