Nya siffror för antibiotikaförbrukning för djur i EU

Europeiska läkemedelsmyndigheten har publicerat siffror för antibiotikaförbrukning för tamdjur i Europa för 2018. Antibiotikaförbrukningen har beräknats för 31 länder. I genomsnitt användes 103,2 mg per kg djur i EU. 25 länder har inkluderats i undersökningen sedan 2011. I de 25 länderna har konsumtionen minskat med i genomsnitt cirka en tredjedel.

Förbrukningen beräknas för alla djurarter. Tyvärr är det fortfarande så att de flesta länder inte kan beräkna konsumtion per djurart.

Danmark använde 38,2 mg per kg djur och använde därmed över 60 % mindre än EU-genomsnittet. Bland länder med stor grisuppfödning hade Danmark den klart lägsta förbrukningen.

Figur 1 visar förbrukningen för varje land.

Figur 1. Förbrukningen av antibiotika för tamdjur i 31 europeiska länderDanmark och de andra skandinaviska länderna använde i stort sett inte den kritiskt viktiga antibiotikan fluorokinoloner samt 3:e och 4:e generationens cefalosporiner. Figur 2 visar förbrukningen per kg djur för de två viktiga antibiotikatyperna. Dessa typer bör reserveras för användning av människor, eftersom de ofta är förstahandsval vid livshotande infektioner hos människor.

Danmark har också fasat ut användningen av den kritiskt viktiga antibiotikatypen colistin.

Sammantaget är det positivt att förbrukningen minskar i många länder, men det finns fortfarande ett antal länder med mycket hög förbrukning. I synnerhet är det anmärkningsvärt att vissa länder fortfarande har en ganska hög förbrukning av fluorokinoloner.

Figur 2. Förbrukningen av den kritiskt viktiga antibiotikan fluorokinoloner samt 3:e och 4:e generationens cefalosporiner för djur i 31 europeiska länder. 

 


Jan Dahl

Chefskonsult

+45 33 394 406


Funktionsord: Livsmedelssäkerhet, bl.a. antibiotikaanvändning, MRSA och resistens