Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ansvarsfullt inköp av soja: Danskt lantbruk ställer krav

Danskt lantbruk förbrukar endast cirka 0,5 procent av världens totala sojaproduktion. Även om det är en liten mängd vill nu den danska jordbruksbranschen ta ytterligare steg framåt med ansvarsfull soja: Senast 2025 ska all soja som köps in till foder av det danska jordbruket vara ansvarsfullt producerat, verifierat och avskogningsfritt.

Danskt jordbruk har nu fastställt gemensamma, bindande mål för inköp av soja och utökar därmed branschens tidigare sojapolicy. Den ska säkerställa att all soja som köps in till djurfoder i det danska jordbruket senast 2025 ska vara verifierat av tredje part och odlat på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Se branschavtalet nedan.

- Vi vill ge ett konkret och hållbart avtryck i de länder där soja produceras. Det gör vi genom att ställa krav på bland annat avskogningsfri odling och verifiering, säger Flemming Nør-Pedersen, direktör på Landbrug & Fødevarer.

Men den danska insatsen behöver också kompletteras med europeiska och internationella lösningar och avtal.  

Parallellt med de nya målen om 100 procent verifierad, ansvarsfullt producerad soja, arbetar även jordbruks- och livsmedelsindustrin målmedvetet med att utveckla nya proteinkällor som kan odlas på dansk mark med en positiv miljöeffekt. Det gäller till exempel protein som utvinns ur gräs eller tång.

Läs även: Danska alger kan vara framtidens hållbara foderprotein

och: Nytt partnerskap för att skapa nya källor till hållbart protein

Fakta om branschens överenskommelse

  • Mål: 100 procent av den soja som köps in till foder ska senast 2025 vara ansvarsfullt producerad. Detta måste säkerställas genom verifiering av en tredje part och i enlighet med FEFAC-riktlinjer. 
  • Under perioden fram till 2025 har specifika delmål fastställts. Detta innebär att den minsta andelen verifierad ansvarsfull soja trappas upp (2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024 80 %, 2025: 100 %). 
  • Målet är 100 procent fysiskt segregerad soja, men utbudet av segregerad soja är mycket litet. Därför kommer importen att beräknas enligt massbalansprincipen, där varje led från producent till jordbrukare kan dokumentera andelen inköpt ansvarsfull soja, och att man inte säljer större mängder ansvarsfull soja än vad som köpts in. 
  • Danskt jordbruk stöder aktivt arbetet i den europeiska sammanslutningen av foderproducenter, FEFAC, samt en ytterligare utveckling av FEFAC:s kriterier för ansvarsfull soja, inklusive avskogning. Genom arbetet i FEFAC påverkar det danska jordbruket hela den europeiska jordbruksbranschens inköp av ansvarsfull sojaproduktion.
  • Landbrug & Fødevarer uppmanar den danska regeringen att arbeta för krav på ansvarsfull och avskogningsfri import på EU-nivå och att föra dialog med producentländerna om ansvarsfull sojaproduktion.

Jordbruket arbetar parallellt med att minska behovet av sojaimport genom att utveckla nya danskproducerade proteiner, som på lång sikt delvis kommer att kunna ersätta sojaprotein i foder.

Läs mer om arbetet för hållbar livsmedelsproduktion