Hållbar utveckling i dansk nötboskap

Dansk nötboskap är bland de bästa i världen när det gäller hållbar produktion. Branschen arbetar med ett stort antal fokusområden och med projekt, som alla syftar till att göra uppfödningen av nötkreatur ännu mer hållbar.

Hållbarhet är på agendan som aldrig tidigare - även i den danska kreatursbranschen. Här arbetar de kontinuerligt med projekt som undersöker hur produktionen kan bli mer hållbar. Ett stort fokusområde är bland annat fodereffektivitet, eftersom produktion av foder för boskapsuppfödning kräver mycket resurser och därmed påverkar klimatet. Forskning görs också för att uppnå en högre fodereffektivitet genom att övervaka kor med kamera och undersöka möjligheterna att samla upp metan från kornas utandning genom kåpor i stallen. 

Vi har gjort en översikt över ett antal pågående projekt som alla arbetar mot målet att skapa en ännu mer klimatvänlig boskapsuppfödning.

Du kan läsa om några av branschens klimatprojekt här:

Hämta grafiken som PDF här

Hållbar utveckling i dansk kreatursuppfödning

Läs även: Fläktkåpor i stallet bidrar till att minska klimatpåverkan

och: Danska alger kan vara framtidens hållbara foderprotein