Rustad för framtidens utmaningar

Den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin kommer att bana väg för framtida hållbar livsmedelsproduktion. Därför har vi samlat aktuell information i en ny avdelning på Branschinfo Kött.

Prognoser indikerar att det kommer att finnas tio miljarder människor på jorden år 2050. Dessa förändringar i kombination med den växande befolkningen i världen utgör enorma utmaningar för livsmedelsindustrin. Det är viktigare än någonsin att producera livsmedel som är klimat- och resurseffektiva. Därför meddelade den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin våren 2019 att målet är att producera klimatneutrala livsmedel 2050, samtidigt som produktionsvolymen måste öka. I enlighet med FN:s världsmål och i nära samarbete med resten av Danmark kommer den danska livsmedelsindustrin att visa världen att det finns en ekonomiskt hållbar väg till klimatneutral livsmedelsproduktion. 

Detta mål kräver hårt arbete och investeringar i forskning och utveckling och ny teknik. Den danska grisnäringen har uppnått mycket de senaste åren och industrin är en av de ledande inom miljövänlig produktion i Europa. Miljöpåverkan per kg griskött har minskat med över 50 % sedan 1985. På samma sätt är klimatåtgärder inom nötköttsindustrin under snabb utveckling.

På Branschinfo Kött har vi skapat en ny avdelning om detta viktiga område. Branschen har ett särskilt fokus på miljö, resurseffektivitet, klimatreduktion, energiförbrukning, ekonomisk hållbarhet och inte minst social hållbarhet. Artiklarna i det nya avsnittet ger information om forsknings- och utvecklingsprojekt i Danmark, inklusive exempelvis odling av nya proteinkällor för foder eller minskning av växthusgaser och vattenförbrukning i jordbruket. 

Läs om arbetet för hållbar livsmedelsproduktion här