Danska alger kan vara framtidens hållbara foderprotein

I framtiden kan alger bli den primära proteinkällan till foder och därmed ersätta importerad soja som används idag. Det finns nämligen stor potential i danska odlade mikroalger. Potentialen kommer att undersökas under de kommande åren i projektet ReMAPP, som stöds av danska innovationsfonden.

I projektet kommer de odlade algerna att förses med CO2 och näringsämnen från biogasindustrin. Målet är att kunna producera proteiner från alger med en områdesanvändning som är upp till tio gånger mindre än med konventionella fodergrödor.

- Mikroalger har länge varit i forskarnas fokus, eftersom de växer snabbt och kan odlas i områden som annars inte är lämpliga för jordbruk. Algerna blir en blandkultur som är anpassad till det danska klimatet, vilket resulterar i en robust produktion och en lång odlingssäsong, säger projektledaren, centerchef Jesper Mazanti Aaslyng från Teknologisk Institut.

Alger kan minska metanutsläppen
Redan 2014 visade en australisk studie att havsväxter kan begränsa utvecklingen av metan hos kor. Och i mars 2020 fastställde Journal of Cleaner Production procentsatser för hur mycket en särskilt lovande tropisk rödalg kan begränsa metan. Om korna bara får 0,1 procent av rödalgen i fodret, begränsas metan med i genomsnitt 40 procent. Om de får 0,2 procent blir minskningen hela 98 procent.

I Danmark genomförs tester på bruna, gröna och röda alger, som kan bli den framtida dieten för danska kor. I forskningsprojektet "Climate Feed", som bland andra SEGES är med i, är syftet att undersöka om ett speciellt fodertillskott tillverkat av tång kan hämma utvecklingen av metan i kornas vom. Det beräknas att många nordiska tångarter kan vara intressanta alternativ. Syftet med projektet är därför att utveckla metoder för odling, skörd och därefter bearbetning av tång till en färdig produkt, som jordbrukaren kan tillsätta i fodret.

- Det här är ett av flera sätt för att skapa en ännu mer klimateffektiv ko. Om projektet lyckas kommer det att vara fantastiskt och innovativt, och jag är säker på att lantbrukare både här i landet och utomlands kommer att stå i kö för just en sådan lösning, om den samtidigt även är ekonomiskt hållbar, säger Anne Arhnung, VD för Landbrug & Fødevarer.

Många positiva sidoeffekter
Idag utgör utsläpp av växthusgaser cirka 20 procent av Danmarks totala utsläpp. Av detta kommer 30 procent från kornas metanutsläpp. Målet med projektet Climate Feed är att minska metanutsläppen från kor med upp till 30 procent, vilket går hand i hand med målet om en dansk klimatneutral livsmedelsproduktion 2050.

Klimatförbättringen är inte den enda positiva effekten när man tillsätter tång i fodret. Det kan också innebära att korna får fler mineraler, vilket kan stärka deras immunsystem och ge en friskare maghälsa. Dessutom har kalvarna troligen en större överlevnad och bättre hälsa. Enligt internationella studier kommer färre metanrapar också innebära att energi frigörs, vilket kommer att innebära bättre utnyttjande av foder och högre mjölkproduktion.

ReMAPP-projektet pågår under fem år
I projektet ReMAPP utvecklas de första testfälten med alger i rörformade påsar på Teknologisk Institut i Taastrup, varefter ett system på 800 kvm kommer att byggas vid biogasanläggningen NGF Nature Energy Holsted i Sydjylland, som producerar 13 miljoner m3 biogas årligen. Projektet har en total budget på 26 miljoner danska kronor och pågår fram till slutet av 2022.

Läs även: Klimatåtgärder inom nötkreatursbranschen