Statistik om danskt gris-, nöt- och kalvkött

Statistik om danskt gris-, nöt- och kalvkött

Statistik: Få insikt i den danska köttbranschen

Den senaste statistiken om danskt gris-, nöt- och kalvkött ger en inblick i besättningarna, slakten, exporten m.m.

Här nedan hittar du den senaste statistiken med aktuella siffror från den danska gris- och nötkreatursbranschen.

Statistiken innefattar bland annat siffror på antalet besättningar och slakter för den danska utrikeshandeln 2019, sysselsättning i slakterisektorn och mycket annat.

Du hittar statistiken om danskt griskött här

och om nöt- och kalvkött här