Foto: Landbrug & Fødevarer

Framtidens jordbrukare 2021 har korats

De tre kandidaterna till utmärkelsen Framtidens jordbrukare 2021 har valts i kategorierna hållbarhet, försäljning och teknik.

Varje år väljer jordbruket och SEGES Framtidens jordbrukare. Priset delas ut till tre danska jordbrukare som har kommit långt i utvecklingen av en hållbar och teknisk jordbruksproduktion och som har en driftig försäljning av gårdens produkter.

-Idag hyllar vi tre jordbrukare som har tänkt annorlunda. Jordbrukare som kanske har kommit lite längre med tekniken eller bara närmare konsumenterna, säger Anne Lawaetz Arhnung, VD för Landbrug og Fødevarer, om de tre mottagarna av priset.

Valet av Framtidens jordbrukare ägde rum genom ett virtuellt evenemang där VD:n för Landbrug og Fødevarer delade ut de tre priserna.

-Vi behöver alla någon vi kan inspireras av. Runt om i landet finns både skickliga och företagsamma jordbrukare som hjälper till att utveckla branschen, skapa tillväxt och göra det danska jordbruket bättre varje dag, fortsätter Anne Lawaetz Arhnung.

Hållbarhet och grisuppfödning går hand i hand
Grisuppfödare och växtförädlare Michael Bundgaard är mottagare av utmärkelsen Framtidens hållbara jordbrukare. Han driver 2000 hektar och en grisuppfödning på 3500 suggor. Initiativ som bevarande jordbruk, faunarader och energiproduktion från fem vindkraftverk och två biogasanläggningar bidrar till att göra hans gård mer miljövänlig och ekonomiskt hållbar.

-Den stora beräkningen gäller ju både ekonomi, natur och biologisk mångfald. Bara produktionen av grön energi producerar ett överskott i förhållande till gårdens elförbrukning. Och går man samtidigt över sina marker och ser faunan och det faktum att det vimlar av lärkor och tofsvipor, då blir man glad, säger prismottagare och gårdsägare Michael Bundgaard.

Läs även: Miljontillskott för mer miljövänliga stall

Produktion och marknadsföring av griskött i samarbete med lokala kockar
Med en gård på 175 hektar, uppfödning av 2600 årsdjur och en liten besättning av nötkreatur har jordbrukaren Carsten Rønde utsetts till framtidens jordbrukare inom försäljning. Han har lyckats att optimera och flytta sin livsmedelsproduktion ett steg närmare konsumenterna.

Genom en direkt dialog med lokala kockar har han anpassat sin uppfödning av ekologiska grisar efter kockarnas efterfrågan. Detta innebär att han idag föder upp ekologiska grisar av raser som är värda att bevara och med tre djuromsorgs-hjärtan. Grisbesättningen är av rasen Gammal dansk lantras från 1970.

-Det är en bra och fet gris som du kan arbeta med på ett bra sätt. Den har det fett som den ska ha, och som kockarna efterfrågar, säger pristagaren och gårdsägaren Claus Rønde.

Från grep till gaffel
Grisköttet säljs till restauranger och detaljhandeln. Därför är den avels- och produktionsmässiga berättelsen om dessa produkter särskilt lukrativ. Samtidigt har kockstudenter skickats på gårdspraktik genom Landbrug og Fødevarer. De får en inblick i grisens färd från gård och grep till gryta och gaffel.

Genom dialog har en deltidsgård med få ekologiska suggor nu omvandlats till ett heltidsarbete och en lönsam verksamhet. Detta tillvägagångssätt i jordbruket är ett innovativt nytänkande kring hur jordbrukaren kan anpassa sin produktion till nya försäljningsmöjligheter genom en närmare dialog med konsumenterna, och därmed öka den redan höga spårbarheten, djuromsorgen och hållbarheten i produktionen av danskt griskött.

Läs även: Årets maträtt med griskött har korats

Systematik är lönsamt i det tekniska jordbruket
Priset för Framtidens tekniska jordbrukare vanns av jordbrukaren Hans Sørensen. Med en verksamhet på 540 ha mark och 14 000 slaktgrisar om året krävs det att man är systematisk i sitt arbete. Denna hållning förs vidare till nyttjandet av gårdens mark. I syfte att förbättra ekonomin och minska miljöpåverkan i jordbruket använder sig Hans Sørensen av specialteknik och GPS för att optimera odlingen av åkrarna.

-Jag får en större enhetlighet på markerna. Samtidigt möjliggör tekniken en minskning av kemikalier med upp till 50 %, där särskilt stråförkortningsmedel och bekämpningsmedel minskas. Vi gör verkligen något för att bevara naturen och den biologiska mångfalden, förklarar prisvinnaren och jordbrukaren Hans Sørensen.

Han hävdar också att det krävs ett starkt system för att uppnå resultat genom en teknologisering av växtproduktionen. På lång sikt kan avelsutbytet av precisionsutrustningen stärka ekonomin och minska miljöpåverkan. Anställda motiveras också av den nya tekniken, samtidigt som graderingen av markområdena ger en överblick över grödornas mark- och tillväxtförhållanden.

Syftet med att utse Framtidens jordbrukare

  • Syftet med utmärkelsen "Framtidens jordbrukare" är att inspirera och motivera andra jordbrukare som har innovation och entreprenörsanda i blodet.
  • Jordbrukarnas idéer måste kunna utvecklas till en realitet i jordbruket som kan skapa tillväxt för jordbrukaren och verksamheten.
  • Vinnarna får 25 000 DKK var samt extrapremier från sponsorer.