Foto: Landbrug & Fødevarer

Hjulen hålls igång i den danska grisbranschen

Oavsett hur länge pandemin pågår har produktkvalitet och livsmedelssäkerhet högsta prioritet i grisbranschen.

Certifieringen av DANSK produktstandard i den danska grisuppfödningen påverkas inte av pandemin, säger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef på DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard i SEGES Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer. Vi har också en särskild plan för om det uppstår situationer där vi inte kan utföra inspektioner i besättningen, säger Nielsen.

Denna nödplan handlar bland annat om e-revisioner per telefon eller Skype med efterföljande inspektion av platsen när situationen så tillåter.

- Hittills har endast ca 15 e-revisioner genomförts. De allra flesta inspektioner sker som vanligt, påpekar kvalitetschefen.

Enligt DANISH Transportstandard kontrolleras, rengörs och desinficeras alla lastbilar, som transporterar de ca 15 miljoner smågrisar som årligen körs ut ur landet, innan de passerar gränsen mellan Danmark och Tyskland.

I staden Padborg nära den dansk-tyska gränsen kontrollerar och övervakar SEGES anställda desinfektionen av alla lastbilar för gristransport. Lastbilarna som kommer till Danmark för att hämta klövdjur måste rengöras enligt EU-kraven. Lastbilar som inte uppfyller kraven för tvätt och desinfektion avvisas vid biltvätten och får bara fortsätta att köra efter korrekt tvätt och desinfektion.

-COVID-19 har inte förändrat någonting i denna process. Endast det faktum att kontrollen nu sker utanför biltvätten och inte inne i biltvätten. Således kan avståndskraven mellan förare och anställda uppfyllas, säger Nielsen.

Exportutvecklingen för danskt griskött ser också positivt ut under Corona-pandemin. Enligt Landbrug & Fødevarers egna statistik har exporten av griskött, biprodukter, bearbetade produkter och levande djur ökat med mer än 100 000 ton till ca 1,6 miljoner ton. Exporten till EU har minskat något till 804 000 ton medan exporten till länder utanför EU har ökat med över 126 000 till totalt 810 000 ton. Det är särskilt Kina som står för den ökade exporten.Foto: Asger Kjær Nielsen, Quality Manager, DANISH