Statistik

Här på sidan hittar du statistik över dansk grisproduktion, danska slakterier, export av grisar samt priser och produktivitet inom grisproduktionen i Danmark. Du kan både se statistiken grafiskt och som tabeller.

Se statistiken på engelska och tyska

Dansk grisuppfödning

I statistiken över dansk grisuppfödning kan du se det totala antalet grisuppfödare. Du kan också se vilka antal uppfödare som har med grisar och suggor, farmar med endast slaktgrisar, farmar med endast suggor och kultingar och andra grisfarmar.

 

Klicka här för att se grafiken som tabell


Antal grisar i siffror

 

Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk grisproduktion

 

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Danska grisslakter

 

Klicka här för att se grafiken som tabell 

Vikt på danska grisslaktkroppar

 

Klicka här för att se grafiken som tabell 

Dansk export av levande grisar

 

Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk export av griskött 

 

Klicka här för att se grafiken som tabell


Dansk levande gris och griskött

  

 Klicka här för att se grafiken som tabell


Priser för danska grisar