Statistik

Här på sidan hittar du statistik över dansk grisproduktion, danska slakterier, export av grisar samt priser och produktivitet inom grisproduktionen i Danmark. Du kan både se statistiken grafiskt och som tabeller.

Se statistiken på engelska och tyska

Dansk grisuppfödning

I statistiken över dansk grisuppfödning kan du se det totala antalet grisuppfödare. Du kan också se vilka antal uppf¨dare som har med grisar och suggor, farmar med endast slaktgrisar, farmar med endast suggor och kultingar och andra grisfarmar.

 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Antal grisar i Danmark


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Dansk grisproduktion


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Danska grisslakter
Klicka här för att se grafiken som tabell

Vikt på danska grisslaktkroppar


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Dansk export av levande grisar


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Dansk levande gris och griskött


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Priser för danska grisar


 

Klicka här för att se grafiken som tabell

Produktivitet inom dansk grisproduktion


 

Klicka här för att se grafiken som tabell