Källa: DANMAP2017

Källa: DANMAP2017

Antibiotikaanvändning för tamdjur

22 års målmedvetna insatser från framför allt grisuppfödare har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2017 var 49 procent lägre jämfört med 1994. Anledning till att man lyckats är en kombination av lagstiftning, noggranna kontroller och en bred uppslutning bland grisuppfödarna.

Danmark har sedan mitten av 1990-talet gjort stor insatser för att reglera användningen av antibiotika inom grisuppfödningen och därmed förhindra spridningen av resistenta bakterier. Många av dessa åtgärder har varit frivilliga branschbeslut som kunnat genomföras tack vare den danska andelstanken - att varje enskild grisuppfödare känner ansvar för resten av värdekedjan – från jord till bord.

1994 användes 205 ton antibiotika för danska tamdjur, 2017 användes endast 101 ton. Det är en sänkning på 49 procent jämfört med 1994. Det går alltså åt rätt håll med antibiotikaanvändningen. Ca 75 procent av den totala antibiotikaanvändningen för djuruppfödning används för behandling av grisar. Sänkningen av den totala antibiotikaanvändningen kan därför i hög grad tillskrivas grisuppfödarna. I den här beräkningen ingår nämligen också att allt fler grisar föds upp. Under perioden 1994 – 2017 har grisuppfödningen ökat från 20,6 miljoner grisar till 31.4 miljoner grisar. Att antibiotikaanvändningen under samma tidsperiod har sjunkit är därför ännu mer imponerande.

Ladda ner grafik

European Medicines Agency (EMA) beräknar antibiotikaanvändningen per kg produktionsdjur i en rad europeiska länder.

 

Grafik: European Medicines Agency, 2018

Vill du läsa eller veta mer om antibiotikaanvändningen kan du kontakta chefskonsulenten på Landbrug & Fødevarer, Jan Dahl, +45 33 394 406, jd@lf.dk.