Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark

Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark

Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark

Nya siffror från VetStat visar att antibiotikaanvändningen inom dansk grisuppfödning sjönk med 4,1 procent under 2016 jämfört med 2015. Det betyder att förbrukningen minskat med 9,1 procent sedan 2014. Sedan 2009 har den sjunkit med totalt 25 procent. Därmed befäster Danmark sin position som ett av de länder i EU som har lägst förbrukning av antibiotika i samband med grisuppfödning.

2015 tog den danska regeringen fram en handlingsplan om att sänka antibiotikaanvändningen. Målet är att sänka förbrukningen med 15 procent under perioden 2015 - 2018.

Hos Landbrug & Fødevarer, SEGES, ser man optimistiskt på denna målsättning:
”Vi har sänkt användningen av antibiotika för grisar med 9,1 procent under perioden 2014-2016, vilket innebär att vi har kommit en bra bit på vägen mot målet. Det är vårt gemensamma ansvar att uppnå en sänkning på 15 procent mellan 2015-2018 och säkerställa att endast den antibiotika som verkligen behövs används” säger sektordirektör Christian Fink Hansen. Värt att nämna är också att antibiotikaanvändningen för grisar har sjunkit under en period då vi har fött up fler smågrisar i Danmark.

Danmark är ett av de länder som har lägst antibiotikaanvändning inom grisuppfödning

Danmark har hyllats av EU-kommissionen för resultatet av den danska antibiotikainsatsen. 

I den senaste ESVAC-analysen (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) från 2016 var EU-genomsnittet 147 mg antibiotika per kg kött. Användningen av antibiotika i Danmark för tamdjur var 44,9 mg/ kg.
Källa: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2016/10/WC500214217.pdf

Jämför antibiotikaanvändning, produktionsmetoder, djuromsorg m.m. i grisproduktionen i 9 EU-länder med hjälp av våra benchmark

Läs mer:
Danska grisar får mindre antibiotika 
Antibiotika i grisproduktionen