EU framhäver dansk antibiotikainsats

Danmark är ett föregångsland när det gäller att tackla problem med resistenta bakterier, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

I en ny rapport framhäver EU-kommissionen de åtgärder som danska lantbruk och Fødevarestyrelsen har vidtagit för att begränsa användandet av antibiotika till grisar. Kommissionen menar att ”flera av initiativen kan användas som exempel för andra medlemsländer”.


Sedan 2009 har danska lantbruk minskat användandet av antibiotika i grisproduktionen med mer än en femtedel, så att Danmark nu ligger bäst till jämfört med de länder som vi normalt jämförs med. Självklart är det roligt att få erkännande från EU för vår insats”, säger chefsveterinären på Fødevarestyrelsen Per Henriksen i ett pressmeddelande.


Bland forskare finns en enighet om att användningen av antibiotika ska begränsas så mycket som möjligt, eftersom en hög användning kan skapa resistens, så bakterier och exempelvis lunginflammation inte längre kan behandlas med vanlig antibiotika.


Det gula kortet hyllas
EU-kommissionen framhäver flera danska initiativ som har främjat en mer förnuftig och begränsad användning av antibiotika till både produktionsdjur och husdjur.


Ett exempel är initiativet med det gula kortet, vilket innebär att bonden får en varning om denne använder för mycket antibiotika. Dessutom nämns bland annat de danska reglerna för gruppbehandling (antibiotikabehandling av många grisar på en gång), där förebyggande behandling inte får utföras, samt handlingsplanen för tamdjurs-MRSA.


Rapporten understryker att både danska och utländska konsumenter tryggt kan lägga ett par skivor danskt bacon på pannan, med vetskap om att det har producerats med minsta möjliga användning av antibiotika. EU-kommissionens rapport understryker att Danmark är ett land med både hög livsmedelssäkerhet och hög djuromsorg”, säger chefsveterinär Per Henriksen.

 

Läs hela EU-kommissionens rapport här

Fakta om antibiotikaanvändningen i dansk grisproduktion:

• Under perioden 2009 - 2018 har antibiotikaanvändningen för grisar sjunkit med ca 28 %.


Initiativ från MRSA-handlingsplanen, som vidtogs 2015:

• Hygienåtgärder för alla som arbetar i grisstallar
• Övervakningsprogram för utveckling av tamdjurs-MRSA
• Ökad forskning om smittvägar för tamdjurs-MRSA
• Internationell insats - bl.a. press för att främja en antibiotikastrategi inom EU


En ny modell av det gula kortet trädde i kraft i juli 2016:

• Den nya modellen av det gula kortet innebär att vissa typer av antibiotika – bl.a. tetracyklin - beräknas högre i lantbrukarens medicinberäkning.
• Nya lägre gränsvärden för antibiotikaanvändning för grisar trädde i kraft i juli 2016.


Läs även: Danska lantbruket har låg antibiotikaanvändning