Kuldioxidavtryck

Det är stort fokus på miljöeffektivitet i Danmark inom produktionen av griskött. Idag produceras två slaktgrisar med samma miljöbelastning som en slaktgris hade 1985. Produktionens klimatpåverkan räknas som ett koldioxidavtryck som anger det samlade klimatavtrycket från hela värdekedjan vid produktion av t.ex. ett kilo färdig produkt. Klimatpåverkan från griskött som producerats i Danmark beräknades 2011 till 3,1 - 3,4 kg CO2 per kg kött från slakteri.

Den danska livsmedelsbranschen har länge varit igång med en grön omställning där man har arbetat målriktat på att producera mer med färre resurser och mindre miljöbelastning med utgångspunkt i en cirkulär syn där resurser recirkuleras i biologiska och tekniska kretslopp och där nya agroindustriella och biobaserade produkter utvecklas.

Livsmedelsföretagen har sänkt vattenförbrukning, energiförbrukning och CO2-utsläpp
Livsmedelsföretagen i Danmark har de senaste åren sänkt sin användning av resurser genom en ökad resurseffektivitet och har därmed lyckats frigöra sin produktion från dess miljöbelastning. Därmed har markanta sänkningar uppnåtts både vad gäller vattenförbrukning, energiförbrukning och CO2-utsläpp.

CO2-utsläppen har sänkts genom förbättringar inom produktion, emballage och transport, t.ex. användning av naturgas istället för olja i värmeproduktionen, minskad emballagemängd per produkt och mer effektiv transport genom förbättrad ruttplanering och utbildning av chaufförer i miljövänlig körning.