Förebyggande åtgärder mot afrikansk svinpest

Dansk grisnäring har sedan några år tillbaka en noggrann kontroll av de lastbilar som transporterar spädgrisar och avelsgrisar som exporteras till andra länder i Europa. Kontrollerna är till för att minimera risken för smittosamma sjukdomar, till exempel afrikansk svinpest som kan smitta såväl vildsvin som tamgrisar.

Transporterna av grisar innebär att det är viktigt med gränskontroller. Därför har SEGES, Landbrug & Fødevarer bland annat en särskild aftal med tre anläggning för tvätt och desinfektion vid danska gränsen. Det finns också strikta regler för djurtransporter.

Transportreglerna talar om hur transporter av grisar mellan olika länder ska skötas på ett ansvarsfullt sätt. Dansk grisnäring följer utvecklingen av den afrikanska svinpesten mycket noggrant. I DANISH Transportstandard finns till exempel en indelning av Europa i olika zoner som talar om vad som gäller för transporter till och från olika länder med bland annat olika karantäntider.

Informationen uppdateras kontinuerligt av SEGES som är Landbrug & Fødevarers kunskaps- och innivationscenter. Läs mer om de olika zonerna och vilka karantäntider som gäller på SEGES hemsida