Hygien

God hygien är en viktig del av en modern tamdjursproduktion. Genom att praktisera en god hygien bidrar man också till att säkra ett gott smittskydd. Smittskyddet täcker in en rad åtgärder med syfte att skydda beståndet mot sjukdomsframkallande smittämnen, bakterier och virus.

Smittskyddet kan delas in i två typer:

 • Externt smittskydd som syftar till att hindra överföring av smittämnen till bestånd utifrån.
 • Internt smittskydd som syftar till att begränsa och kontrollera smittspridningen inom beståndet.

Externt smittskydd
Externt smittskydd fokuserar på att hindra tillförsel av smitta utifrån. Bestånd med ett hälsorådgivningsavtal ska ha en utarbetat smittskyddsplan i enlighet med kungörelsen om smittskydd i bestånd med kreatur och grisar (bek. nr 1535 från 12/12/2016). Smittskyddsplanen ska underskrivas av den praktiserande veterinären samt godkännas av FVST.
I smittskyddsplanen ska det finnas en beskrivning av de åtgärder som den ansvarige för beståndet vidtar för att begränsa spridning av bakterier.

Åtgärderna innefattar:

 • Ingång till beståndet
 • Procedur för ingång till beståndet
 • Procedur för utgång från beståndet
 • Procedur för att ta ut material
 • Procedur för att ta ut utrustning från beståndet
 • Procedur för tvätt av stallkläder
 • Procedur för destruktion av material

Motsvarande bestånd ska ha ett förrum genom vilket all passering till och från ett grisbestånd ska ske.
Förrummet ska vara utrustat med faciliteter som:

 • Handtvätt
 • Handtvål
 • Handdesinfektion
 • Engångshanddukar (tyghanddukar blir fulla med bakterier)
 • Klädbyte (byte till arbetskläder eller överdragskläder som används i beståndet)
 • Byte av eller tvätt och desinfektion av fotbeklädnad och utrustning

Grisbranschen har extra fokus på hygienen för att bland annat bidra till att MRSA 398 inte sprids från grisbe-stånd till lokalsamhället.