Mul- och klövsjuka

Mul- och klövsjuka kan bl.a. drabba grisar och kreatur. I Danmark har det dock inte varit något utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1983. Stränga danska hygienkrav med tvätt och desinfektion av lastbilar är sannolikt en stor del av anledningen till detta.

Mul- och klövsjuka är en virusinfektion som kan drabba alla klövbärande djur, inklusive grisar och kor. Bortsett från de europeiska delarna av Ryssland och Turkiet har Europa varit fritt från mul- och klövsjuka de senaste åren. Danmark hade det senaste utbrottet av mul- och klövsjuka 1983. Afrika, Asien och Sydamerika är de områden där mul- och klövsjuka är mest utbrett.

Vad gör man i Danmark för att minska risken för smitta?
För att minska risken för smitta har Danmark infört stränga hygienkrav med tvättning och desinfektion av lastbilar som har transporterat djur i utlandet och som kör in i Danmark. Därutöver får matavfall från kök inte användas som grisfoder.

Symptomen på mul- och klövsjuka är sår och blåsor i munnen, på tryne/mule och vid klövkanten. Djuren dreglar ofta och har svårt att äta. Dödligheten är låg, förutom hos ungdjur, men produktiviteten påverkas (sänks) betydligt.

I litteraturen nämns exempel på att människor skulle ha smittats, men det är sannolikt tal om samtidig förekomst av hand-, fot-, och munsjuka, en virusinfektion hos människor vars symptom kan påminna om mul- och klövsjuka.

Mul- och klövsjuka.smittar vid kontakt med sjuka djur. Viruset kan överleva länge i miljön så redskap, vagnar och annat material kan också överföra smittan. Luftburen smitta med mul- och klövsjuka kan färdas flera kilometer. Dessutom är det känt att ett virus kan överleva i livsmedel, men det dör i moget kött då PH-värdet faller till under 6. Det finns exempel på att smitta har överförts vid utfodring med matavfall.

Ett utbrott av mul- och klövsjukan kommer direkt medföra att exporten av kött och levande djur stoppas. Förlusten för det danska lantbruket och det danska samhället vid ett utbrott av mul- och klövsjuka kommer att bli åtskilliga miljarder kronor.

Läs mer: 
Fødevarestyrelsen
World Organisation for Animal Health