PED

Virusinfektionen PED har aldrig påvisats i Danmark och kan inte smitta människor. En ny och mer aggressiv typ av viruset har spridit sig från Asien till den amerikanska kontinenten och EU har infört restriktioner för att undvika att viruset sprider sig ytterligare.

Porcin epidemisk diarré är en virusinfektion som kan drabba grisar i alla åldersgrupper. PED förekom i flera länder i Europa under 1980- och 1990-talet men försvann sedan i de flesta länder och den har aldrig påvisats i Danmark.

En mer aggressiv typ har varit känd i många år i Mellanöstern men 2013 uppstod PED i USA. Viruset spred sig till många platser i USA och vidare till Kanada och fler sydamerikanska länder. Viruset är genetiskt besläktat med typer från Mellanöstern och det förmodas att det amerikanska viruset har kommit in därifrån. Smittokällan eller introduktionsvägen är okänd även om man har misstänkt foderingredienser. Speciellt blodplasma som använts till smågrisar har misstänkts ligga bakom och det har bevisats att en del av smittspridningen i USA kan tillskrivas blodplasma.

2014 har det funnits fall av PED i Italien och Tyskland där detta virus har stor likhet med de amerikanska virusen, men det är inte möjligt att med säkerhet avgöra om det är samma virus.

Vad gör den danska grisproduktionen för att undvika PED?
EU har infört restriktioner för blodplasma som importerats från tredje världen med krav på värmebehandling och sex veckors lagring. SEGES, Videncenter for Svineproduktion har rekommenderat att användandet av blodplasma fasas ut under 2015 och inför kravet på utfasning i DANISH-standarden.

Vilka symptom får grisarna?
Huvudsymptomet är våldsam diarré hos nästan alla grisar. Hos spädgrisar och nyligen frånvanda grisar är förloppet ofta mycket våldsamt med en dödlighet på mellan 80 och 100 procent, men hos äldre djur är dödligheten lägre.

Efter 3-4 veckor klingar symptomen av eftersom en immunitet byggs upp hos det drabbade djuret, och nyfödda spädgrisar får antikroppar via råmjölken från suggan.

PED-virus kan inte smitta människor.

Läs mer om PED här: 
EFSA