Svinpest

Det finns två typer av svinpest: afrikansk svinpest och klassisk svinpest. Det har aldrig förekommit afrikansk svinpest i Danmark och det senaste utbrottet av klassisk svinpest i Danmark var 1933. Svinpest smittar inte människor.

Svinpest smittar inte till människor eller andra djurarter men har stor betydelse för exporten eftersom utbrott av svinpest direkt medför att många länder stoppar import av griskött. Svinpest smittar från djur till djur genom gödningskontakt i exempelvis bristfälligt rengjorda lastbilar samt genom matavfall.

För att minska risken för smitta har Danmark infört stränga hygienkrav med tvättning och desinfektion av lastbilar som har transporterat djur i utlandet och som kör in i Danmark. Det är också förbjudet att använda matavfall från kök som grisfoder.
Importen av levande grisar till Danmark är mycket begränsad och är belagd med strikta kontroller.

Svinpest i andra länder
2014 upptäcktes utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin och tamsvin i Polen och de baltiska länderna samt i Ryssland. Lettland och Ryssland har haft utbrott av klassisk svinpest.

Smittan sprids i Ryssland genom transport av grisar samt genom utfodring med matavfall. Över kortare sträckor har även vildsvin spelat en viss roll. Smittan introducerades i de baltiska länderna och Polen av vildsvin som korsade gränsen från Ryssland.
Symptomen på båda typer av svinpest är inte särskilt specifika. Diarré, hög dödlighet och blödningar/fläckar i huden samt låg trivsel är de mest karaktäristiska, men symptomen kan också vara mindre tydliga.

Läs mer om svinpest: 
Fødevarestyrelsen  
World Organisation for Animal Health