Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)

För att uppnå en hög spårbarhet i dansk grisproduktion ska alla danska tamdjursbestånd vara registrerade med ett så kallat CHR-nummer i det Centrale Husdyrbrugsregister under Fødevareministeriet.

Registret innehåller information om:

  • Beståndsnummer (CHR-nummer)
  • Namn och telefonnummer på användaren (ägare, ledare, arrendator)
  • Ägarens namn, adress och telefonnummer
  • Adress till anläggningen där beståndet står samt anläggningsnummer
  • Djurart och användning (t.ex. slaktgris)
  • Genomsnittligt antal djur
  • Namn, adress och telefonnummer till den veterinärpraktik som är kopplad till beståndet.

CHR-nummer används vid all kontakt mellan beståndet och myndigheterna. Registret gör att man får en överblick över alla bestånd i Danmark. Ett bestånd kan därmed enkelt lokaliseras samt information om andra bestånd i samma område. CHR-registeret kan bl.a. användas i samband med allvarliga sjukdomsutbrott, som t.ex. mul- och klövsjuka, då man snabbt kan stoppa flytt av grisar inom ett avgränsat område så att smittspridning undgås.

Få ytterligare information om CHR här