Flyttdatabas

Svineflyttedatabasen säkrar att spårbarheten för grisar upprätthålls när de flyttas från ett bestånd till ett annat. Samtidigt bidrar flyttedatabasen till att garantera en transparent grisproduktion eftersom databasen är offentlig.

När grisar flyttas mellan bestånd ska flytten alltid registreras i Svineflyttedatabasen. Svineflyttedatabasen är en del av CHR (Centrale Husdyrbrugsregister) som ägs av Fødevarestyrelsen.

I Svineflyttedatabasen kan man söka information om flyttar, registrera flyttar och göra rapporter över flyttar av CHR-nummer.

Alla har tillgång till Svineflyttedatabasen och kan mata in ett CHR-nummer, varefter man kan se vilka flyttar som har utförts till och från beståndet under en specifik period.

Få ytterligare information om Svineflyttedatabasen här