Utlämning

Innan grisar lämnas ut till slakt märks de med ett nummer på bakpartiet. På så sätt kan slakterierna alltid identifiera vilken anläggning som grisen kommer ifrån.

Innan slaktgrisen lämnas från grisproducenten till slakterierna märks alla grisar med ett femsiffrigt leveran-törsnummer på varje skinka. Numret gör att slakteriet kan identifiera leverantören. Slakterierna tar uteslutande emot slaktgrisar direkt från producenterna.

Enstaka grisproducenter har tillstånd att leverera gruppvis. Det betyder att de får skicka hela lass till slakteriet utan individuell märkning. Det ställs särskilda krav på gruppvis leverans så att full spårbarhet uppnås.

Transporten från producent till slakteri koordineras av slakteriet, som också ingår ett kontrakt med varje enskild transportfirma om transporten. Transportfirman ska under transporten ta med upplysningar om upp-hämtningsplats, destination och djurens ägare.

På så sätt säkras spårbarhet på slakteriet
På slakteriet avläser man automatiskt hängjärnens ID-nummer och leverantörsnumret knyts till detta ID-nummer. Båda numren sparas som sammanhörande i en dator. På så sätt kan de enskilda grisarna spåras tillbaka till den enskilda grisproducenten.